Vaststelling selectielijst handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [...] sociale voorzieningen over de periode 1940-1996

Geldend van 13-04-2006 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Basisselectiedocument sociale voorzieningen, 1940-1996

Informatie geldend op 13-04-2006

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina