Regeling vakbekwaamheid beroepspersonenvervoer

Geraadpleegd op 13-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 23-01-2016.
Geldend van 23-01-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 23-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-01-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-06-2013 Wijziging 11-06-2013 Stcrt. 2013, 15745 IENM/BSK-2013/58499 13-12-2012 Stb. 2013, 233 Inwtr. 1
01-01-2013 Wijziging 06-12-2012 Stcrt. 2012, 25511 IENM/BSK-2012/243381 06-12-2012 Stcrt. 2012, 25511
17-04-2002 Wijziging 03-04-2002 Stcrt. 2002, 72 HDJZ/S&W/2002-402 03-04-2002 Stcrt. 2002, 72
01-01-2001 Nieuwe-regeling 07-12-2000 Stcrt. 2000, 245 CDJZ/WVW/2000-1394 07-12-2000 Stcrt. 2000, 245

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet personenvervoer 2000, enz. (toegang tot het beroep en tot de markt van personenvervoer en goederenvervoer over de weg) en het Besluit wegvervoer goederen in werking treedt.1)
Naar boven