Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina