Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 02-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 16h

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
    Artikelen: 1a, 1b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4:

  1. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
    Artikel 3
Terug naar begin van de pagina