Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Geldend van 18-07-2018 t/m 13-12-2019

Besluit van 27 november 2000, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2000, GZB/C&O/2086981, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2000, No. W 13.00.0376/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2000, GZB/C&O/2123479, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

  • 1 Voor elke in de bijlage omschreven overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet, bepaalt het in de kolommen I en II opgenomen bedrag de te betalen bestuurlijke boete, dan wel bepaalt de in kolom III opgenomen aanduiding «x» dat ter zake van die overtreding een omzetgerelateerde bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

  • 2 De omzetgerelateerde boete bedoeld in het eerste lid is gelijk aan één procent van de jaaromzet in het boekjaar voorafgaande aan de overtreding met een maximum gelijk aan het bedrag van een geldboete van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht indien de in de overtreding genoemde gedraging opzettelijk is verricht dan wel een half procent indien de in de overtreding genoemde gedraging met grove schuld is verricht.

Artikel 3

  • 1 Het in kolom I van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan 50 of minder werknemers telde.

  • 2 Het in kolom II van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan meer dan 50 werknemers telde.

  • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de in kolom III opgenomen omzetgerelateerde boete worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon met een omzet van ten minste tien miljoen euro in het boekjaar voorafgaande aan de overtreding.

  • 4 Het in kolommen I en II opgenomen bedrag van de bestuurlijke boete, alsmede de in kolom III opgenomen omzetgerelateerde boete, kan worden verhoogd indien de natuurlijke of rechtspersoon aan die de overtreding kan worden toegerekend, voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden en de ernst van de overtreding, de mate waarin de natuurlijke of rechtspersoon de overtreding kan worden verweten of de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden, daartoe aanleiding geven.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zevende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage

Inhoud

A

Algemeen

A-1

Warenwet

A-2

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

B

Niet-levensmiddelen

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

B-2

Warenwetbesluit drukverpakkingenWarenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

B-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

B-4

Glasartikelenbesluit (Warenwet)

B-5

Warenwetbesluit textielproducten

B-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

B-7

Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

C-10

Warenwetbesluit gastoestellen 2018

B-9

Spaanplaatbesluit (Warenwet)

B-10

Warenwetbesluit algemene chemische produktveiligheid

B-11

Warenwetbesluit deponering informatie preparatenWarenwetregeling elektronische productnotificatie

B-12

Warenwetbesluit elektrisch materiaal

B-13

Warenwetbesluit formaldehyde in textiel

B-14

Warenwetbesluit Imitatieprodukten

B-15

Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxenWarenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang

B-16

Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

B-17

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

B-18

Warenwetbesluit speelgoed 2011

B-19

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellenNadere regels attractie- en speeltoestellen

B-20

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

B-21

Warenwetbesluit tatoeëren en piercenWarenwetregeling tatoeëren en piercen

B-22

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

B-23

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffenRegeling technische eisen en gebruiksinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen

B-24

Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

C

Levensmiddelen

C-1

Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen

C-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelenWarenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

C-3

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

C-4

Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

C-5

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) -Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002/) – Warenwetregeling kiemgroenten

C-6

Warenwetbesluit Meel en brood

C-7

Warenwetbesluit Eiwitproducten

C-8

Warenwetbesluit honing

C-9

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

C-10

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

C-11

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

C-12

Warenwetbesluit suikers

C-13

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

C-14

Warenwetbesluit Verpakte waters

C-15

Warenwetbesluit Visserijprodukten, slakken en kikkerbillen

C-16

Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten

C-17

Warenwetbesluit ZuivelWarenwetregeling gedehydrateerde melk 2003Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016 -Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen

C-18

Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

C-19

Warenwetbesluit Toevoeging micro-stoffen aan levensmiddelen

C-20

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelenWarenwetregeling ExtractiemiddelenWarenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelenWarenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

C-21

Warenwetbesluit Doorstraalde waren

C-22

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

C-23

Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten

C-24

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

C-25

Warenwetbesluit vruchtensappen 2012

C-26

Warenwetbesluit voedingssupplementenWarenwetregeling voedingssupplementen

C-27

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

C-28

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

C-29

Warenwetbesluit informatie levensmiddelenWarenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelenWarenwetregeling uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool

D

Warenwetbesluiten op het terrein van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

D-1

Warenwetbesluit containersWarenwetregeling containers

D-2

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016

D-3

Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

D-4

Warenwetbesluit liften 2016

D-5

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

D-6

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

D-7

Warenwetbesluit machines

 

Algemeen

I

II

III

A-1

Warenwet

     

A-1.1

artikel 18, onderdeel a

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.2

artikel 18, onderdeel b

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.3

artikel 19, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.4

artikel 19, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.5

artikel 20, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.6

artikel 20, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.7

artikel 20, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.8

artikel 21b, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.9

artikel 21b, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.10

artikel 24, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.11

artikel 24, vijfde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.12

artikel 32c

€ 795,–

€ 1.590,–

 

A-2

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

     

A-2.1

artikel 1a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B

Niet-levensmiddelen

     

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

     

B-1.1

artikel 2, eerste lid, onderdeel a, juncto artikel 2a, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-1.2

artikel 2, eerste lid, onderdeel b, juncto artikel 2a, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-1.3

artikel 2, derde lid, juncto artikel 2a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-1.4

artikel 2a, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2

Warenwetbesluit drukverpakkingen

     

B-2.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.3

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.4

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.5

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.7

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8

Warenwetbesluit drukverpakkingen

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

     

B-2.8.1

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.2

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.3

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.4

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.5

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.6

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.7

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.8

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.9

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.10

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.11

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.12

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.3

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.4

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.5

artikel 2, derde lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.6

artikel 2, derde lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-4

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Glasartikelenbesluit (Warenwet)

     

B-4.1

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.2

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.3

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.4

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.5

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.6

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.7

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.8

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.9

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.10

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5

Warenwetbesluit textielproducten

     

B-5.1

artikel 2, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.2

artikel 2, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.3

artikel 2, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.4

artikel 2, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.5

artikel 2, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.6

artikel 2, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.7

artikel 2, onderdeel g

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.8

artikel 2, onderdeel h

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.9

artikel 2, onderdeel i

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.10

artikel 2, onderdeel j

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.11

artikel 2, onderdeel k

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.12

artikel 2, onderdeel l

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

     

B-6.1

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

     

B-7.1

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.2

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.3

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.4

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

     

B-7.5.1

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 1, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.2

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 1, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.3

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.4

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.5

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.6

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.7

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.8

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.9

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.10

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-10

Warenwetbesluit gastoestellen 2018

     

C-10.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.3

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.5

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.8

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.9

artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.9

artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.10

artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-10.11

artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

 

B-9

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Spaanplaatbesluit (Warenwet)

     

B-9.1

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-9.2

artikel II, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-10

Warenwetbesluit algemene chemische produktveiligheid

     

B-10.1

artikel 2

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-11

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

     

B-11.1

artikel 2, juncto artikel 3, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-11.2

artikel 2, juncto artikel 3, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-11.3

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

     

B-11.3.1

artikel 2, juncto

artikel 1

€ 795,–

€ 1.590,–

 

B-12

Warenwetbesluit elektrisch materiaal

     

B-12.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.8

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.9

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.10

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.15

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.16

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.17

artikel 2, derde lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-13

Warenwetbesluit formaldehyde in textiel

     

B-13.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-13.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-13.3

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-14

Warenwetbesluit Imitatieprodukten

     

B-14.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15

Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen

     

B-15.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15.3

Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang

     

B-15.3.1

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 1, eerste lid, juncto bijlage I

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15.3.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 1, eerste lid, juncto bijlage I

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15.3.3

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 1, tweede lid, juncto bijlage II

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16

Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

     

B-16.1

artikel 2, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.2

artikel 2, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.3

artikel 2, eerste lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.4

artikel 2, eerste lid, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.5

artikel 2, eerste lid, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.6

artikel 2, eerste lid, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16-7

artikel 2, eerste lid, onderdeel g

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.8

artikel 2, eerste lid, onderdeel h

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.9

artikel 2, eerste lid, onderdeel i

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.10

artikel 2, eerste lid, onderdeel j

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.11

artikel 2, eerste lid, onderdeel k

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.12

artikel 2, eerste lid, onderdeel l

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.13

artikel 2, eerste lid, onderdeel m

€ 525,–

€ 1.050,–

X, voor zover het een overtreding betreft van artikel 16, eerste lid, van Vo (EG) 1223/2009

B-16.14

artikel 2, eerste lid, onderdeel n

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.15

artikel 2, eerste lid, onderdeel o

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.16

artikel 2, eerste lid, onderdeel p

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.17

artikel 2, eerste lid, onderdeel q

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.18

artikel 2, eerste lid, onderdeel r

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.19

artikel 2, eerste lid, onderdeel s

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.20

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.21

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.22

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.23

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-17

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

     

B-17.1

artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-17.2

artikel 2 juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18

Warenwetbesluit speelgoed 2011

     

B-18.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.8

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.9

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.10

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.15

artikel 2, derde lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

     

B-19.1

artikel 3a juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.2

artikel 3a juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.3

artikel 3a juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.4

artikel 3a juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.5

artikel 3a juncto artikel 7, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.6

artikel 3a juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.7

artikel 3a juncto artikel 13, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.8

artikel 3a juncto artikel 13, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.9

artikel 3a juncto artikel 14, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.10

artikel 3a juncto artikel 14, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.11

artikel 3a juncto artikel 14a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.12

artikel 3a juncto artikel 15, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.13

artikel 3a juncto artikel 16

€ 525,–

€ 1.050,–

 

B-19.14

artikel 3a juncto artikel 17, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.15

artikel 3a juncto artikel 17, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.16

artikel 3a juncto artikel 18

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.17

artikel 3a juncto artikel 20, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.18

artikel 3a juncto artikel 20, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.19

artikel 3a juncto artikel 25

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.20

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Nadere regels attractie- en speeltoestellen

     

B-19.20.1

artikel 3a juncto artikel 10b juncto

artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.20.2

artikel 3a juncto artikel 10b juncto

artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-20

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

     

B-20.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-20.2

artikel 2 juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-20.3

artikel 2 juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-20.4

artikel 2, juncto artikel 5, zesde lid

€ 525,–

1.050,–

X

B-21

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

     

B-21.1

artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.2

artikel 2 juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.3

artikel 2 juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.4

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Warenwetregeling tatoeëren en piercen

     

B-21.4.1

artikel 2, juncto

artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.4.2

artikel 2, juncto

artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.4.3

artikel 2, juncto

artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-22

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

     

B-22.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 1.590,–

€ 2.100,–

X

B-22.2

artikel 2 juncto artikel 4, eerste lid

€ 1.590,–

€ 2.100,–

X

B-22.3

artikel 2 juncto artikel 4, tweede lid

€ 1.590,–

€ 2.100,–

X

B-23

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen

     

B-23.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-23.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-23.3

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-23.4

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen

Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen

     

B-23.4.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.3

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.4

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.5

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.6

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.7

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.8

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.9

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.10

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.11

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 8, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.12

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 8, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.13

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.14

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 3

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.15

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 4

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.16

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.17

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.18

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.19

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 6

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.20

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 7, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.21

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 7, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.22

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 7, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-24

Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

     

B-24.1

artikel 2, onderdeel d, voor zover het een overtreding betreft van artikel 6, onderdeel e, van Vo (EU) nr. 2017/1369

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C

Levensmiddelen

     

C-1

Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen

     

C-1.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.5

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

     

C-2.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.4

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.5

artikel 2, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-2.6

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

     

C-2.6.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.6.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.6.3

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

     

C-3.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.2

artikel 2 juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.3

artikel 2 juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.4

artikel 2 juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.5

artikel 2 juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.6

artikel 2 juncto artikel 7a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.7

artikel 2 juncto artikel 7b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.8

artikel 2 juncto artikel 7c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.9

artikel 2 juncto artikel 7d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.10

artikel 2 juncto artikel 7e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.11

artikel 2 juncto artikel 7f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.12

artikel 2 juncto artikel 7g

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.13

artikel 2 juncto artikel 7h

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.14

artikel 2 juncto artikel 7i

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.15

artikel 2 juncto artikel 7j

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.16

artikel 2 juncto artikel 7k

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.17

artikel 2 juncto artikel 7l

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.18

artikel 2 juncto artikel 7m

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4

Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

     

C-4.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4.2

Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

     

C-4.2.1

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4.2.2

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4.2.3

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4.2.4

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-4.2.5

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4.2.6

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4.2.7

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 10, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4.2.8

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4.2.9

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-5

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

     

C-5.1

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.2

artikel 2, vierde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)

     

C-5.3.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel a

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.3

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel b

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.4

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel c

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.5

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel d

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.6

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel e

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.7

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel f

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.8

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel g

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.9

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel h

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.10

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, onderdeel i

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.4

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)

     

C-5.4.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.4.2

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.5

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Warenwetregeling kiemgroenten

     

C-5.5.1

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-6

Warenwetbesluit Meel en brood

     

C-6.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.8

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.9

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.10

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.15

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 15

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.16

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 16

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-7

Warenwetbesluit Eiwitproducten

     

C-7.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-7.2

artikel 2 juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-7.3

artikel 2 juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-7.4

artikel 2 juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8

Warenwetbesluit honing

     

C-8.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.15

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.16

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.17

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.18

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.19

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.20

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.21

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.22

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.23

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.24

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.25

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.26

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, zesde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.27

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.28

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 15, eerste lid, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-9

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

     

C-9.1

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-10

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

     

C-10.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-10.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-11

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

     

C-11.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12

Warenwetbesluit suikers

     

C-12.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9, tweede lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10, tweede lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.12

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.13

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 14, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.15

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 14, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.16

artikel 2, derde lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.17

artikel 2, derde lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.18

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.19

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.20

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9, tweede lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.21

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, tweede lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

     

C-13.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.12

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.13

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.14

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.15

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.16

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.17

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.18

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.19

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel g

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.20

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel h

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.21

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel i

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.22

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.23

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.24

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.25

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.26

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 14

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.27

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 15

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.28

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 16

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.29

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 17

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.30

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 18

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.31

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 19

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.32

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 20

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.33

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 21, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.34

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.35

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.36

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.37

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.38

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.39

artikel 2, derde lid, juncto artikel 23, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.40

artikel 2, derde lid, juncto artikel 23, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.41

artikel 2, derde lid, juncto artikel 23, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.42

artikel 2, derde lid, juncto artikel 24

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14

Warenwetbesluit Verpakte waters

     

C-14.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 12, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 14, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 14, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.8

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.9

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.10

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.11

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.12

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.13

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.14

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 10, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.15

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.16

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.17

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.18

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.19

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.20

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.21

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.22

artikel 2, achtste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-14.23

artikel 2, achtste lid, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.24

artikel 2, negende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-15

Warenwetbesluit Visserijprodukten, slakken en kikkerbillen

     

C-15.1

artikel 2, zesde lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-15.2

artikel 2, zesde lid, juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-15.3

artikel 2, elfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16

Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten

     

C-16.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.5

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.6

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.7

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.8

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.9

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.10

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 9

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.11

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.12

artikel 2, zesde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-16.13

artikel 2, zevende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X, met uitzondering van artikel 7, eerste en vierde lid van Vo (EG)1825/2000

C-17

Warenwetbesluit Zuivel

     

C-17.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.2

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.3

artikel 2, derde lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.4

artikel 2, derde lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.5

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.6

artikel 2, derde lid, juncto artikel 12a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.7

artikel 2, derde lid, juncto artikel 12a, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.8

artikel 2, vijfde lid

     

C-17.9

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.10

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.11

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.12

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1,050,–

X

C-17.13

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1,050,–

X

C-17.14

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 12, tweede lid

€ 525,–

€ 1,050,–

X

C-17.15

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 12, derde lid

€ 525,–

€ 1,050,–

X

C-17.16

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 13, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.17

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 13, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.18

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 14, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.19

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 14, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.20

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 15

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.21

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 16, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.22

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 16, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.23

artikel 2, zevende lid, juncto artikel 17

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.24

artikel 2, achtste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.25

artikel 2, negende lid, juncto artikel 8, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.26

artikel 2, negende lid, juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.27

artikel 2, negende lid, juncto artikel 10, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.28

artikel 2, negende lid, juncto artikel 10, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.29

artikel 2, negende lid, juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.30

artikel 2, negende lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.31

artikel 2, negende lid, juncto artikel 12, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.32

artikel 2, negende lid, juncto artikel 12, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.33

artikel 2, negende lid, juncto artikel 13, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34

Warenwetbesluit Zuivel

Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

     

C-17.34.1

artikel 2, vierde lid, juncto

artikel 3, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.2

artikel 2, vierde lid, juncto

artikel 3, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.3

artikel 2, vierde lid, juncto

artikel 3, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.4

artikel 2, vierde lid, juncto

artikel 3a, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.5

artikel 2, vierde lid, juncto

artikel 3a, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.6

artikel 2, vierde lid, juncto

artikel 3a, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.7

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 4, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.8

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 4, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.9

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 4, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.10

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.11

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.12

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.13

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.14

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 9

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.15

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.16

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.17

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.18

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 13, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.19

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 14

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.20

artikel 2, negende lid, juncto

artikel 15, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.21

artikel 2, negende lid, juncto

artikel 15, eerste lid, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.22

artikel 2, negende lid, juncto

artikel 16, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.34.23

artikel 2, negende lid, juncto

artikel 16, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35

Warenwetbesluit Zuivel

Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016

     

C-17.35.1

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.2

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.3

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.4

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.5

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.6

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.7

artikel 2, zevende lid, juncto

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.8

artikel 2, achtste lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.9

artikel 2, achtste lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.10

artikel 2, achtste lid, juncto

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.11

artikel 2, negende lid, juncto

artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.12

artikel 2, negende lid, juncto

artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.13

artikel 2, negende lid, juncto

artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.35.14

artikel 2, negende lid, juncto

artikel 4, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.36

Warenwetbesluit Zuivel

Warenwetregeling Kaaskorstbedekkings-middelen

     

C-17.36.1

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 1, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.36.2

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 1, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.36.3

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 1, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.36.4

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 1, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.36.5

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 1, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.36.6

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.36.7

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-17.36.8

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-18

Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

     

C-18.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-18.2

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-18.3

artikel 2, derde lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-18.4

artikel 2, derde lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-18.5

artikel 2, derde lid, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-18.6

artikel 2, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X met uitzondering van de artikelen 4, vierde lid, en 5, tweede lid

C-19

Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

     

C-19.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-19.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-19.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-19.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-19.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9a, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-19.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9a, eerste lid, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-19.7

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X met uitzondering van de artikelen 7, zesde lid, 8, tweede lid, onderdeel a, en 8, zesde lid, van Vo (EG) 1925/2006

C-20

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

     

C-20.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.12

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 11a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.13

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 11b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.14

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.15

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.16

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 13a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.17

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 15, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.18

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 17, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.19

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.20

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.21

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.22

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.23

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.24

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.25

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 13a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.26

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 11a, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.27

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 15, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.28

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 17, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.29

artikel 2, zevende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.30

artikel 2, achtste lid, juncto artikel 4a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.31

artikel 2, achtste lid, juncto artikel 4a, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.32

artikel 2, negende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.33

artikel 2, tiende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.34

artikel 2, elfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.35

artikel 2, twaalfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.36

artikel 2, dertiende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.37

artikel 2, veertiende lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.38

artikel 2, vijftiende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.39

Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen

Warenwetregeling Extractiemiddelen

     

C-20.39.1

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.39.2

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.39.3

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.39.4

artikel 2, zesde lid, juncto

artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.40

Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen

Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen

     

C-20.40.1

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.40.2

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.40.3

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.40.4

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.40.5

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.40.6

artikel 2, vijfde lid, juncto

artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.40.7

artikel 2, vijfde lid, juncto

artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.40.8

artikel 2, vijfde lid, juncto

artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.41

Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen

Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

     

C-20.41.1

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.41.2

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.41.3

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.42

Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

     

C-20.42.1

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 1, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.42.2

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.42.3

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 1, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-20.42.4

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21

Warenwetbesluit Doorstraalde waren

     

C-21.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-21.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-21.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.14

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.15

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-21.16

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 9, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-22

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

     

C-22.1

artikel 2, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-22-2

artikel 2, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-22.3

artikel 2, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-22.4

artikel 2, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-22.5

artikel 2, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-22.6

artikel 2, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-22.7

artikel 2, juncto artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-22.8

artikel 2, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-22.9

artikel 2, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23

Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten

     

C-23.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.8

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.9

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.10

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.15

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.16

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.17

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, zesde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.18

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, zevende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.19

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, achtste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.20

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, negende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-23.21

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

     

C-24.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 11, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 14

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 15

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.12

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 16

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.13

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 17

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.14

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 18

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.15

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 20, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.16

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 20, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.17

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 20, onderdeel f, onder 1

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.18

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 20, onderdeel f, onder 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.19

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 20, onderdeel f, onder 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.20

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.21

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.22

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.23

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 11, tweede lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.24

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 11, tweede lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.25

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 11, tweede lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.26

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, tweede lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.27

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, tweede lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.28

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, tweede lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.29

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, derde lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.30

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, derde lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.31

artikel 2, derde lid, juncto artikel 19

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.32

artikel 2, derde lid, juncto artikel 20, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.33

artikel 2, derde lid, juncto artikel 20, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-24.34

artikel 2, derde lid, juncto artikel 20, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-25

Warenwetbesluit vruchtensappen 2012

     

C-25.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-25.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-25.3

artikel 2, derde lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26

Warenwetbesluit voedingssupplementen

     

C-26.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.3

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.4

artikel 2, derde lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.5

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.6

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.7

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.8

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.9

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.10

Warenwetbesluit voedingssupplemen-ten

Warenwetregeling voedingssupplementen

     

C-26.10.1

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 1

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-26.10.2

artikel 2, vierde lid, juncto

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-27

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

     

C-27.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid, van Vo (EG) 852/2004, juncto bijlage II, hoofdstuk I, onderdeel 1, van Vo (EG) 852/2004

€ 1.050,–

€ 2.100,–

X

C-27.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid, van Vo (EG) 852/2004, juncto bijlage II, hoofdstuk IX, onderdeel 4, eerste volzin, van Vo (EG) 852/2004

€ 1.050,–

€ 2.100,–

X

C-27.3

artikel 2, eerste lid, overig

€ 525,–

€ 1.050,–

X, met uitzondering van de artikelen 5, vierde lid, 6, tweede lid, en 6, derde lid, onderdelen a, b en c van Vo (EG) 852/2004

C-27.4

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-27.5

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-27.6

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-27.7

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-27.8

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 8, derde lid

€ 525,–

€ 1.050

X

C-28

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

     

C-28.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X, met uitzondering van artikel 14, derde lid, van Vo (EG) 1332/2008

C-28.2

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X, met uitzondering van artikel 26, tweede lid, van Vo (EG) 1333/2008

C-28.3

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-28.4

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-28.5

artikel 2, zesde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

     

C-29.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 11, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.8

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.9

artikel 2, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.10

artikel 2, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.11

artikel 2, zesde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.12

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen

     

C-29.12.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.12.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.12.3

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.12.4

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.12.5

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.12.6

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-29.13

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

Warenwetregeling uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool

     

C-29.13.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

D

Warenwetbesluiten op het terrein van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

     

D-1

Warenwetbesluit containers

     

D-1.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 11, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.3

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.4

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, tweede lid, juncto eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.5

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13b, onder a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.8

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13b, onder b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.9

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13b, onder c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.10

artikel 2, derde lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.11

artikel 2, derde lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.12

artikel 2, derde lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.13

artikel 2, derde lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.14

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.15

artikel 2, derde lid, juncto artikel 11, tweede lid, juncto eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.16

artikel 2, derde lid, juncto artikel 13c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.17

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.18

Warenwetbesluit containers

Warenwetregeling containers

     

D-1.18.1

artikel 2, tweede lid

artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.18.2

artikel 2, tweede lid

artikel 12, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-1.18.3

artikel 2, tweede lid

artikel 12, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016

     

D-2.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.12

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.13

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.14

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.15

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 16, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.16

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 16, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-2.17

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 16, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3

Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

     

D-3.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.13

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.14

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-3.15

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4

Warenwetbesluit liften 2016

     

D-4.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.12

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.13

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.14

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 18, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.15

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 18, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.16

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 18, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.17

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 18, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.18

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 18, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.19

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 18, zevende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.20

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 22, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.21

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 22, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.22

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 23, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.23

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 23, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.24

Artikel 2, eerste lid, juncto artikel 23, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.25

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 24, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.26

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 24, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.27

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 24, eerste lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.28

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 24, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.29

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 25, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.30

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 25, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.31

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.32

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.33

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.34

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.35

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.36

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.37

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 16

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.38

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 21, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.39

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 21, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-4.40

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 21, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

     

D-5.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 19, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.12

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 20, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.13

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 20, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.14

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 20, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.15

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 21, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.16

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 21, dertiende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.17

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 22, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.18

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 22, elfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.19

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 25, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.20

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 25, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.21

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 25, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.22

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.23

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.24

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.25

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.26

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.27

artikel 2, derde lid, juncto artikel 11, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.28

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 18

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.29

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 23, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.30

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 23, twaalfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.31

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 24, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-5.32

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 24, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

     

D-6.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.2

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.3

artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.4

artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.5

artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.6

artikel 3, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.7

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.8

artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.9

artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.10

artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-6.11

artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7

Warenwetbesluit machines

     

D-7.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3a, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.3

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3a, eerste lid, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.4

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.5

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.8

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3a, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.9

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3a, eerste lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.10

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3a, eerste lid, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.11

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3b, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.12

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3b, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.13

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3b, eerste lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.14

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3b, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.15

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.16

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 6d, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.17

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 6fa, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.18

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 6fa, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.19

artikel 2, zesde lid, juncto artikel 6f, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.20

artikel 2, zesde lid, juncto artikel 6f, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.21

artikel 2, zesde lid, juncto artikel 6f, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.22

artikel 2, zesde lid, juncto artikel 6fa, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

D-7.23

artikel 2, zevende lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 
Terug naar begin van de pagina