Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Geldend van 09-11-2010 t/m 01-12-2010

Besluit van 27 november 2000, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2000, GZB/C&O/2086981, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2000, No. W 13.00.0376/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2000, GZB/C&O/2123479, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Voor elke in de bijlage omschreven overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet, bepaalt het in de kolommen I en II opgenomen bedrag de te betalen bestuurlijke boete.

Artikel 3

  • 1 Het in kolom I van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan 50 of minder werknemers telde.

  • 2 Het in kolom II van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan meer dan 50 werknemers telde.

  • 3 Het in kolommen I en II opgenomen bedrag van de bestuurlijke boete kan worden verhoogd indien de natuurlijke of rechtspersoon aan die de overtreding kan worden toegerekend, voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden en de ernst van de overtreding, de mate waarin de natuurlijke of rechtspersoon de overtreding kan worden verweten of de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden, daartoe aanleiding geven.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zevende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage

Inhoud

A

Overtredingen Warenwet

B

Overtredingen van Warenwetbesluiten met algemene werking

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

B-2

Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet)

B-3

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

C

Overtredingen van Warenwetbesluiten en -regelingen betrekking hebbend op niet-levensmiddelen

 

Verpakking en aanduiding

C-1

Warenwetbesluit drukverpakkingen

C-2

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

C-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

C-4

Glasartikelenbesluit (Warenwet)

C-5

Textielartikelenbesluit (Warenwet)

C-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

C-7

[Red: vervallen]

 

Producten

C-8

Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

C-9

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

C-10

Besluit gastoestellen

C-11

Gasslangbesluit (Warenwet)

C-12

Spaanplaatbesluit (Warenwet)

C-13

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

C-14

[Red: vervallen]

C-15

[Red: vervallen]

C-16

[Red: vervallen]

C-17

Warenwetbesluit benzine

C-18

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

C-19

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

C-20

Warenwetbesluit elektrotechnische produkten

C-21

Warenwetregeling formaldehyde in textiel

C-22

Warenwetbesluit imitatieproducten

C-23

Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen

C-24

Warenwetbesluit cosmetische producten

C-25

Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

C-26

Warenbesluit machines

C-27

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

C-28

Warenwetbesluit Pentachloorfenol

C-29

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

C-30

Warenwetbesluit Speelgoed

C-31

Warenwetregeling CE-markering voor speelgoed

C-32

Warenwetregeling ftalaten in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen welke ftalaten bevatten

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen welke ftalaten bevatten

C-34

Warenwetbesluit schiethamers

C-35

Warenwetbesluit containers

C-36

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm

C-37

Warenwetbesluit explosieveilig materieel

C-38

Warenwetbesluit liften

C-39

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

C-40

Warenwetbesluit drukapparatuur

C-41

Warenwetregeling drukapparatuur

C-42

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

C-43

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

C-44

Warenwetregeling kinderveiligheid aanstekers

D

Overtredingen van Warenwetbesluiten en -regelingen betrekking hebbend op levensmiddelen

 

Verpakking en aanduiding

D-1

Voorwaarden gebruik aanduidingen «ongezouten» en« voor natriumarm dieet» voor boter

D-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

D-3

Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet)

D-4

(vervallen)

D-5

Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

D-6

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

D-7

Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

 

Invoer

D-9

Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

D-10

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

D-11

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

D-12

Warenwetregeling Veterinaire controles

D-13

Warenwetregeling Invoer eiprodukten uit derde landen

D-14

Warenwetregeling invoer bepaalde levensmiddelen uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije (beschikking 2006/504/EG)

D-15

[Red: vervallen]

 

Producten

D-16

[Red: vervallen]

D-17

Warenwetbesluit Meel en brood

D-18

[Red: vervallen]

D-19

[Red: vervallen]

D-20

[Red: vervallen]

D-21

Warenwetbesluit Eiwitproducten

D-22

Warenwetbesluit Frisdranken

D-23

Warenwetbesluit honing

D-24

[Red: vervallen]

D-25

[Red: vervallen]

D-26

Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding

D-27

Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007

D-28

Warenwetregeling Babyvoeding

D-29

Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

D-30

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

D-31

[Red: vervallen]

D-32

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

D-33

[Red: vervallen]

D-34

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

D-35

Warenwetbesluit suikers

D-36

[Red: vervallen]

D-37

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

D-38

Warenwetbesluit Verpakte waters

D-39

Warenwetbesluit Visserijprodukten, slakken en kikkerbillen

D-40

[Red: vervallen]

D-41

Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten

D-42

[Red: vervallen]

D-43

Warenwetbesluit Zuivel

D-44

[Red: vervallen]

D-45

Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

D-46

Warenwetregeling Melkeiwitten

D-47

Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen

 

Toevoegingen

D-48

[Red: vervallen]

D-49

Regeling geur- en smaakstoffen

D-50

Warenwetbesluit Aroma's

D-51

Warenwetregeling Stoffen in aroma's

D-52

[Red: vervallen]

D-53

[Red: vervallen]

D-54

[Red: vervallen]

D-55

[Red: vervallen]

D-56

[Red: vervallen]

D-57

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

D-58

Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

D-59

[Red: vervallen]

D-60

[Red: vervallen]

D-61

[Red: vervallen]

D-62

[Red: vervallen]

 

Productie

D-63

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

D-64

[Red: vervallen]

D-65

Warenwetregeling Extractiemiddelen

D-66

Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen

D-67

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

D-68

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

D-69

Warenwetbesluit Doorstraalde waren

D-70

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

D-71

Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten

D-72

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

D-73

Warenwetbesluit Vruchtensappen

D-74

Warenwetbesluit voedingssupplementen

D-75

Warenwetregeling voedingssupplementen

D-76

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

 

Toevoegingen

D-77

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

D-78

Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

D-79

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008

D-80

Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

D-81

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009

D-82

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

D-83

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008

 

Omschrijving van de overtreding

Boetebedrag per categorie

     

I

II

A

Warenwet

   

A-1.1

art. 18 sub a

€ 795,–

€ 1590,–

A-1.2

art. 18 sub b

€ 795,–

€ 1590,–

A-2.1

art. 19 lid 1 sub a

€ 795,–

€ 1590,–

A-2.2

art. 19 lid 1 sub b

€ 795,–

€ 1590,–

A-3.1

art. 20 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

A-3.2

art. 20 lid 2 sub a

€ 795,–

€ 1590,–

A-3.3

art. 20 lid 2 sub b

€ 795,–

€ 1590,–

A-4.1

art. 21b, lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

A-4.2

art. 21b, lid 2

€ 795,–

€ 1590,–

A-4.3

art. 21b, lid 3

€ 795,–

€ 1590,–

A-4a.1

art. 24, lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

A-5.1

art. 27, lid 3

€ 795,–

€ 1590,–

A-6.1

art. 32c

€ 795,–

€ 1590,–

B

       

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

   

B-1.1.1

art. 2 lid 1 sub a

€ 795,–

€ 1590,–

B-1.1.2

art. 2 lid 1 sub b

€ 795,–

€ 1590,–

B-1.1.3

art. 2 lid 2

€ 795,–

€ 1590,–

B-1.2.1

art. 2a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-1.2.2

art. 2a lid 2

€ 525,–

€  1050,–

B-2

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet)

   

B-2.1

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.2

art. II lid 2 j°

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.3

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.4

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1 j° art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.5

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1 j° art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.6

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 4 j° art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.7

art. II lid 2 j°

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.8

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.9

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.10

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.11

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.12

art. II lid 2 j°

art. 9 lid 7

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.13

art. II lid 2 j°

art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.14

art. II lid 2 j°

art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.15

art. II lid 2 j°

art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.16

art. II lid 2 j°

art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.17

art. II lid 2 j°

art. 14

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.18

art. II lid 2 j°

art. 15

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.19

art. II lid 2 j°

art. 20 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.20

art. II lid 2 j°

art. 20 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.21

art. II lid 2 j°

art. 21 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.22

art. II lid 2 j°

art. 22 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.23

art. II lid 2 j°

art. 23 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.24

art. II lid 2 j°

art. 25 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.25

art. II lid 2 j°

art. 25 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.26

art. II lid 2 j°

art. 25 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.27

art. II lid 2 j°

art. 25 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.28

art. II lid 2 j°

art. 26 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.29

art. II lid 2 j°

art. 26 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.30

art. II lid 2 j°

art.26 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.31

art. II lid 2 j°

art. 26 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.32

art. II lid 2 j°

art. 28 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

B-2.33

art. II lid 2 j°

art. 29

€ 525,–

€ 1050,–

B-3

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

   

B-3.1

art. 1a

€ 525,–

€ 1050,–

C

       

C-1

Warenwetbesluit drukverpakkingen

   

C-1.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.1

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.1a

art. 2 lid 2 jo art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.2

art. 2 lid 2 jo art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.2a

art. 2 lid 2 j° art. 4 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.2.3

art. 2 lid 2art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.1

art. 2 lid 3art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

   

C-1.3.3

art. 2 lid 3

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.4

art. 2 lid 3

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.5

art. 2 lid 3

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.6

art. 2 lid 3

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.7

art. 2 lid 3

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.8

art. 2 lid 3

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.9

art. 2 lid 3

art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.10

art. 2 lid 3

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.11

art. 2 lid 3

art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.12

art. 2 lid 3

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.13

art. 2 lid 3

art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-1.3.14

art. 2 lid 3

art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-2

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

   
 

>>C-1.3.3 e.v.

     

C-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

   

C-3.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

C-3.1.2

art. 2 lid 1art. 4

€ 795,–

€ 1590,–

C-3.1.3

art. 2 lid 1art. 5

€ 795,–

€ 1590,–

C-3.2.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 1

€ 795,–

€ 1590,–

C-3.2.2

art. 2 lid 3art. 6 lid 3

€ 795,–

€ 1590,–

C-4

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Glasartikelenbesluit (Warenwet)

   

C-4.1

art. II lid 2 j°

art. 2 sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.2

art. II lid 2 j°

art. 2 sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.3

art. II lid 2 j°

art. 2 sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.4

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.5

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.6

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.7

art. II lid 2 j°

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.8

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.9

art. II lid 2 j°

art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-4.10

art. II lid 2 j°

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-5

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Textielartikelenbesluit (Warenwet)

   

C-5.0

art. II lid 2 j°

art. 1a

€525,–,

€1050,–

C-5.1

art. II lid 2 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.2

art. II, lid 2 j°

art. 2, onder a, j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.3

art. II lid 2 j°

art. 2a

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.4

art. II lid 2 j°

art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.5

art. II lid 2 j°

art. 11 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.6

art. II lid 2 j°

art. 11 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.7

art. II lid 2 j°

art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.8

art. II lid 2 j°

art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.9

art. II lid 2 j°

art. 12 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.10

art. II lid 2 j°

art. 12a, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.11

art. II lid 2 j°

art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.12

art. II lid 2 j°

art. 13, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-5.13

art. II lid 2 j°

art. 13, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

   

C-6.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Besluit draagbaarklimmaterieel (Warenwet)

   

C-8.1.1

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

   

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

   

C-8.1.2

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.3

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 1 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.4

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.5

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.6

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.7

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.8

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.9

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.10

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.1.11

art. II lid 2 j°

art. 2 lid 1art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.2.1

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.2.2

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-8.2.3

art. II lid 2 j°

art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-9

Regeling draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

   
 

>>C-8.1.2 e.v.

   

C-10

Besluit gastoestellen

   

C-10.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.1

art. 2 lid 2art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.2

art. 2 lid 2art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.3

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.4

art. 2 lid 2art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.5

art. 2 lid 2art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.6

art. 2 lid 2art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.7

art. 2 lid 2art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.8

art. 2 lid 2art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.9

art. 2 lid 2art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.2.10

art. 2 lid 2art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-10.3.11

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-11

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Gasslangbesluit (Warenwet)

   

C-11.1

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-11.2

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-11.3

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-11.4

art. II lid 2 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-12

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Spaanplaatbesluit (Warenwet)

   

C-12.1

art. II lid 2 j°

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-12.2

art. II lid 2 j°

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-13

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

   

C-13.1

art. 2

€ 795,–

€ 1590,–

C-17

Warenwetbesluit benzine

   

C-17.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1a

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 1b

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.2.1

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.2.2

art. 2 lid 2art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.2.3

art. 2 lid 2art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-17.2.4

art. 2 lid 2art. 4 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-18

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

   

C-18.1

art. 2 j° art. 3 lid 1

 

€ 795,–

€ 1590,–

C-18.2

art. 2 j° art. 3 lid 2 j°

art. 1

€ 795,–

€ 1590,–

C-18.3

art. 2 j° art. 3 lid 3

 

€ 795,–

€ 1590,–

C-19

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

   
 

>> C-18.1 ev.

   

C-20

Warenwetbesluit elektrotechnische produkten

   

C-20.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-20.2.1

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-20.2.2

art. 2 lid 2art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-20.2.3

art. 2 lid 2art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-20.2.4

art. 2 lid 2art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-21

Warenwetregeling formaldehyde in textiel

   

C-21.1.1

art. 2 lid 1 j° art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-21.1.2

art. 2 lid 1 j° art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-21.2.1

art. 2 lid 2 j° art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-22

Warenwetbesluit Imitatieprodukten

   

C-22.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-23

Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen

   

C-23.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-23.1.2

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-23.2

art. 2 lid 2 jo art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

C-24

Warenwetbesluit cosmetische producten

   

C-24.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

   

C-24.1.2

art. 2 lid 1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.1.3

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.1.4

art. 2 lid 1

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.1.5

art. 2 lid 1

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.1.6

art. 2 lid 1

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.1

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.2

art. 2 lid 2 art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.2a

art. 2 lid 2 art. 4 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.3

art. 2 lid 2 art. 4 lid 7

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.4

art. 2 lid 2 art. 4 lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.5

art. 2 lid 2 art. 4 lid 9

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.6

art. 2 lid 2 art. 4 lid 10

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.7

art. 2 lid 2 art. 4 lid 11

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.8

art. 2 lid 2 art. 4 lid 12

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.9

art. 2 lid 2art. 4 lid 13

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.10

art. 2 lid 2art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.2.11

art. 2 lid 2art. 6 lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

     

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.3.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.3.2

art. 2 lid 3art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.3.3

art. 2 lid 3art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

     

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.3.3a

art. 2 lid 4

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.4.1

art. 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.5.1

art. 6 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-24.6.1

art. 6 lid 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-25

Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

   
 

>>C-24.1.6 e.v.

     

C-26

Warenwetbesluit machines

   

C-26

Warenwetbesluit machines

I

II

C–26.1.1

Art. 2, lid 1, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.1.2

Art. 2, lid 1, j° art. 3a, lid 1, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.1

Art. 2, lid 2, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.2

Art. 2, lid 2, j° art. 3a, lid 1, sub e

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.3

Art. 2, lid 2, j° art. 3c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.4

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.5

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.6

Art. 2, lid 2, j° art. 5, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.7

Art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.8

Art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.2.9

Art. 2, lid 2, j° art. 6c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.1

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.2

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.3

Art. 2, lid 3, j° art. 3a, lid 1, sub d

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.4

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.5

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.6

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 1, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.3.7

Art. 2, lid 3, j° art. 3b, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.4.1

Art. 2, lid 5, j° art. 6d, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.4.2

Art. 2, lid 5, j° art. 6fa, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.4.3

Art. 2, lid 5, j° art. 6fa, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.5.3

Art. 2, lid 6, j° art. 6fa, lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

C–26.5.1

Art. 2, lid 6, j° art. 6f, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-26.5.2

Art. 2, lid 6, j° art. 6f, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-27

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

   

C-27.1

art. 2art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-27.2

art. 2art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-28

Warenwetbesluit Pentachloorfenol

   

C-28.1

art. 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

       

C-29

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

I

II

 

C-29.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.2

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.3

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2a

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.4

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2b

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.5

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 2c

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.7

art. 2, lid 2, j° art. 5, lid 5, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.8

art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.9

art. 2, lid 2, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-29.2.10

art. 2, lid 2, j° art. 6c

€ 525,–

€ 1050,–

C-30

Warenwetbesluit Speelgoed

   

C-30.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.1

art. 2 lid 2art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.2

art. 2 lid 2art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.3

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.4

art. 2 lid 2art. 4 lid 2, onder a

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.5

art. 2 lid 2art. 4 lid 2, onder b

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.6

art. 2 lid 2 art. 4 lid 2, onder bart.7, lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.7

art. 2 lid 2art. 4 lid 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.8

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.9

art. 2 lid 2art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.2.10

art. 2 lid 2art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling CE-markering voor speelgoed

   

C-30.2.11

art. 2 lid 2art. 4 lid 1

art. 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-30.3.1

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-31

Warenwetregeling CE-markering voor speelgoed

   
 

>>C-30.2.6

   

C-32

Warenwetregeling ftalaten in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen

   

C-32.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-33

Warenwetregeling voorraden speelgoed- en kinder verzorgingsartikelenen welke ftalaten bevatten

   

C-33.1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-35

Warenwetbesluit containers

   

C-35.1.1

art. 2, lid 1, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.1.2

art. 2, lid 1, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.1

art. 2, lid 2, j° art. 12, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.2

art. 2, lid 2, j° art. 12, lid 2 jo lid 1,

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.3

art. 2, lid 2, j° art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.4

art. 2, lid 2, j° art. 13a

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.5

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.6

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.2.7

art. 2, lid 2, j° art. 13b, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.1

art. 2, lid 3, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.2

art. 2, lid 3, j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.3

art. 2, lid 3, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.4

art. 2, lid 3, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.5

art. 2, lid 3, j° art. 9a

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.6

art. 2, lid 3, j° art. 11, lid 2 j° lid 1,

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.3.7

art. 2, lid 3, j° art. 13c

€ 525,–

€ 1050,–

C-35.4.1

art. 2, lid 4, j° art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

C-36

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm

   

C-36.1.1

art. 3a, lid 1, j° art. 4, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.1.2

art. 3a, lid 1, j° art. 4, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.1.3

art. 3a, lid 1, j° art. 4, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.1.4

art. 3a, lid 1, j° art. 10, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.1.5

art. 3a, lid 1, j° art. 10, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.2.1

art. 3a, lid 2, j° art. 4, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.2.2

art. 3a, lid 2, j° art. 4, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.2.3

art. 3a, lid 2, j° art. 4a

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.1

art. 3a, lid 3, j° art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.2

art. 3a, lid 3, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.3

art. 3a, lid 3, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.4

art. 3a, lid 3, j° art. 7, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.5

art. 3a, lid 3, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.3.6

art. 3a, lid 3, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-36.4.1

art. 3a, lid 4, j° art. 10, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37

Warenwetbesluit explosieveilig materieel

   

C-37.1.1

art. 3a, lid 1, j° art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.1

art. 3a, lid 2, j° art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.2

art. 3a, lid 2, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.3

art. 3a, lid 2, j° art. 6, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.4

art. 3a, lid 2, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.5

art. 3a, lid 2, j° art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.6

art. 3a, lid 2, j° art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.7

art. 3a, lid 2, j° art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.8

art. 3a, lid 2, j° art. 13, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.2.9

art. 3a, lid 2, j° art. 16

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.3.1

art. 3a, lid 3, j° art. 6, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.3.2

art. 3a, lid 3, j° art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.3.3

art. 3a, lid 3, j° art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

C-37.3.4

art. 3a, lid 3, j° art. 10, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-38

Warenwetbesluit liften

   

C-38

Warenwetbesluit liften

I

II

C–38.1.1

art. 4b, lid 1, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.2

art. 4b, lid 1, j° art. 5, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.3

art. 4b, lid 1, j° art. 5, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.4

art. 4b, lid 1, j° art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.5

art. 4b, lid 1, j° art. 18a

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.1.6

art. 4b, lid 1, j° art. 19, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.1

art. 4b, lid 2, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.2

art. 4b, lid 2, j° art. 8, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.3

art. 4b, lid 2, j° art. 8, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.4

art. 4b, lid 2, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.5

art. 4b, lid 2, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.6

art. 4b, lid 2, j° art. 15, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.7

art. 4b, lid 2, j° art. 15, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.8

art. 4b, lid 2, j° art. 15, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.9

art. 4b, lid 2, j° art. 22

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.10

art. 4b, lid 2, j° art. 28, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.2.11

art. 4b, lid 2, j° art. 28a, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.1

art. 4b, lid 3, j° art. 8, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.2

art. 4b, lid 3, j° art. 8, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.3

art. 4b, lid 3, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.4

art. 4b, lid 3, j° art. 10, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.5

art. 4b, lid 3, j° art. 10, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.6

art. 4b, lid 3, j° art. 10, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.7

art. 4b, lid 3, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.8

art. 4b, lid 3, j° art. 17, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.9

art. 4b, lid 3, j° art. 17, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.3.10

art. 4b, lid 3, j° artikel 17, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.4.1

art. 4b, lid 4, j° art. 18, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.4.2

art. 4b, lid 4, j° art. 18, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.4.3

art. 4b, lid 4, j° art. 18, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-38.4a.1

art. 17, lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.1

art. 19, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.2

art. 19, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.3

art. 19a

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.4

art. 19b

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.5

art. 20, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.6

art. 20, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.7

art. 20, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.8

art. 20, sub d

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.9

art. 20, sub e

€ 525,–

€ 1050,–

C–38.5.10

art. 21

€ 525,–

€ 1050,–

C-39

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

   

C-39.1

art. 3a jo art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.2

art. 3a jo art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.3.1

art. 3a jo art. 7, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.3.2

art. 3a jo art. 7, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.3.3

art. 3a jo art. 7, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

       

C-39.4.1

art. 3a jo art. 8, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.4.2

art. 3a jo art. 8, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.5

art. 3a jo art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.6.1

art. 3a jo art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.6.2

art. 3a jo art. 13, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.7.1

art. 3a jo art. 14, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.7.2

art. 3a jo art. 14, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.8

art. 3a jo art. 15, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.9

art. 3a jo art. 16

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.10.1

art. 3a jo art. 17, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.10.2

art. 3a jo art. 17, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.11

art. 3a jo art. 18

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.12.1

art. 3a jo art. 20, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.12.2

art. 3a jo art. 20, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-39.13

art. 3a jo art. 25

€ 525,–

€ 1050,–

C-40

Warenwetbesluit drukapparatuur

   

C-40.1.1

art. 4, lid 1, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.2

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.3

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.4

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub c

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.5

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub d

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.6

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub e

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.7

art. 4, lid 1, j° art. 7, sub f

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.8

art. 4, lid 1, j° art. 8, lid 1, sub a

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.9

art. 4, lid 1, j° art. 8, lid 1, sub b

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.10

art. 4, lid 1, j° art. 8, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.11

art. 4, lid 1, j° art. 8, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.12

art. 4, lid 1, j° art. 9, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.13

art. 4, lid 1, j° art. 23a, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.1.14

art. 4, lid 1, j° art. 24, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.1

art. 4, lid 2, j° art. 5, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.2

art. 4, lid 2, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.3

art. 4, lid 2, j° art. 9, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.4

art. 4, lid 2, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.5

art. 4, lid 2, j° art. 11, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.6

art. 4, lid 2, j° art. 12, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.7

art. 4, lid 2, j° art. 12, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.8

art. 4, lid 2, j° art. 12e, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.9

art. 4, lid 2, j° art. 16, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.10

art. 4, lid 2, j° art. 16, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.11

art. 4, lid 2, j° art. 25

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.2.12

art. 4, lid 2, j° art. 39, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.1

art. 4, lid 3, j° art. 11, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.2

art. 4, lid 3, j° art. 11, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.3

art. 4, lid 3, j° art. 11, lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.4

art. 4, lid 3, j° art. 11, lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.5

art. 4, lid 3, j° art. 12, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.6

art. 4, lid 3, j° art. 12a, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.7

art. 4, lid 3, j° art. 12b, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.8

art. 4, lid 3, j° art. 12c, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.9

art. 4, lid 3, j° art. 12d, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.10

art. 4, lid 3, j° art. 14, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.11

art. 4, lid 3, j° art. 14, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.12

art. 4, lid 3, j° art. 14a, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.13

art. 4, lid 3, j° art. 14a, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.3.14

art. 4, lid 3, j° art. 39, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.1

art. 4, lid 4, j° art. 9, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.2

art. 4, lid 4, j° art. 9, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.3

art. 4, lid 4, j° art. 12b, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.4

art. 4, lid 4, j° art. 12c, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.5

art. 4, lid 4, j° art. 12d, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.6

art. 4, lid 4, j° art. 12e, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.7

art. 4, lid 4, j° art. 13, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.8

art. 4, lid 4, j° art. 13, lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.9

art. 4, lid 4, j° art. 13, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.10

art. 4, lid 4, j° art. 23

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.4.11

art. 4, lid 4, j° art. 29

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.5.1

art. 24, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.1

art. 4, lid 2, j° art. 16, lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.2

art. 4, lid 3, j° art. 16, lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.3

art. 4, lid 3, j° art. 16, lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.4

art. 4, lid 3, j° art. 16, lid 7

€ 525,–

€ 1050,–

C-40.6.5

art. 4, lid 3, j° art. 16, lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

C-41

Warenwetregeling drukapparatuur

   

C-41.6.1 e.v.

 

€ 525,–

€ 1050,–

C-42

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

   

C-42.1.1

art. 2, j° art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

C-42.1.2

art. 2, j° art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

C-42.1.3

art. 2, j° art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

C-43

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

   

C-43.1.1

art. 2, joart. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-43.1.2

art. 2, joart. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

C-43.1.3

art. 2, joart. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

C-43.1.4

art. 2, joart. 9

€ 525,–

€ 1050,–

D

       

D-1

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Voorwaarden gebruik aanduidingen «ongezouten» en «voor natriumarm dieet» voor boter

   

D-1.1.1

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-1.1.2

art. II lid 2 j°

art. 1 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

     

€ 525,–

€ 1050,–

D-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)

   

D-2.1.1

art. 2 lid 1

art. 3 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.1.2

art. 2 lid 1

art. 5 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.1.3

art. 2 lid 1

art. 5 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.2.1

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.2.2

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.2.3

art. 2 lid 2

art. 4 lid 1

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-2.3.1

art. 2 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-3

Regeling Verpakkingen en gebruikartikelen (Warenwet)

   
 

>>D-2.1.1 e.v.

   

D-5

Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen

   

D-5.1.1

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.1.2

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.1.3

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.1.4

art. 2 lid 1art. 3art. 4 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.1

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.2

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.3

art. 2 lid 1art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.4

art. 2 lid 1art. 5 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.2.5

art. 2 lid 1art. 5 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.3.1

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4.1

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4.2

art. 2 lid 1art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4.3

art. 2 lid 1art. 7 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4.4

art. 2 lid 1art. 7 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.4a.1

art. 2art. 9a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.5.1

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.6.1

art. 2 lid 1art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.7.1

art. 2 lid 1art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.8.1

art. 2 lid 1art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.9.1

art. 2 lid 1art. 14 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.9.2

art. 2 lid 1art. 14 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.10.1

art. 2 lid 1art. 16 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.10.2

art. 2 lid 1art. 16 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.10.3

art. 2 lid 1art. 16 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.10.4

art. 2 lid 1art. 16 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.11.1

art. 2 lid 1art. 17 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.11.2

art. 2 lid 1art. 17 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12.1

art. 2 lid 1art. 18

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.1

art. 2 j°. art. 19

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.2

art. 2 j°. art. 20

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.3

art. 2 j°. art. 21 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.4

art. 2 j°. art. 21a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.5

art. 2 j°. art. 21a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.6

art. 2 j°. art. 22a

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.12a.7

art. 2 j°. art. 22b lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.13.1

art. 2 lid 1art. 23

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.14.1

art. 2 lid 1art. 24 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.14.2

art. 2 lid 1art. 24 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.15.1

art. 2 lid 1art. 25 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.15.2

art. 2 lid 1art. 25 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.16.1

art. 2 lid 1art. 26

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.17.1

art. 2 lid 1art. 27

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.18.1

art. 2 lid 1art. 29

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.19.1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-5.19.2

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-5-19.3

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-6

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

   

D-6.1

art. 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-6.2

art. 2art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-6.3

art. 2art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-6.4

art. 2art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-6.5

art. 2art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-7

Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

   

D-7.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.3

art. 2 lid 1art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.4

art. 2 lid 1art. 3 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.5

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.6

art. 2 lid 1 j° art. 51

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.7

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.8

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.10

art. 2 lid 1art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-7.11

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-9

Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

   

D-9.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

   

D-9.2.1

art. 2 lid 1art. 4

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.2.2

art. 2 lid 1art. 4

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.2.3

art. 2 lid 1art. 4

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.2.4

art. 2 lid 1art. 4

art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.2.5

art. 2 lid 1art. 4

art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.2.6

art. 2 lid 1art. 4

art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.2.7

art. 2 lid 1art. 4

art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.2.8

art. 2 lid 1art. 4

art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.2.9

art. 2 lid 1art. 4

art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-9.3.1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-10

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

   
 

>>D-9.2.1 e.v.

   

D-11

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)

   

D-11.1.1

art. 2 lid 1 jo.

     
 

art. 4 onder a jo.

art. 2

€ 795,-

€ 1590,-

D-11.1.2

art. 2 lid 1 jo.

     
 

art. 4 onder a jo.

art.3

€ 795,-

€ 1590,-

   

Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen

   

D-11.2.1

art. 2 lid 1 jo.

     
 

art. 4 onder b jo.

art. 2

€ 795,-

€ 1590,-

   

Warenwetregeling invoer bepaalde levensmiddelen uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije (beschikking 2006/504/EG)

   

D-11.3.1

art. 2 lid 1 jo.

     
 

art. 4 onder c jo.

art. 2

€ 795,-

€ 1590,-

         

D-12

Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen)

>> D-11.1.1 e.v.

   
       

D-13

Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen

>> D-11.2.1

   
       

D-14

Warenwetregeling invoer bepaalde levensmiddelen uit Brazilië, China, Egypte, Iran en Turkije (beschikking 2006/504/EG)

>> D-11.3.1.

   

D-17

Warenwetbesluit Meel en brood

   

D-17.1.1

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.1.2

art. 2 lid 1art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.1.3

art. 2 lid 1art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.1

art. 2 lid 2art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.2

art. 2 lid 2art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.3

art. 2 lid 2art. 7 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.4

art. 2 lid 2art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.5

art. 2 lid 2art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.6

art. 2 lid 2art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.7

art. 2 lid 2art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.8

art. 2 lid 2art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.9

art. 2 lid 2art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.10

art. 2 lid 2art. 14

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.11

art. 2 lid 2art. 15 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.12

art. 2 lid 2art. 15 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-17.2.13

art. 2 lid 2art. 16

€ 525,–

€ 1050,–

D-21

Warenwetbesluit Eiwitproducten

   

D-21.1.1

art. 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-21.1.2

art. 2art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-21.1.3

art. 2art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-22

Warenwetbesluit Frisdranken

   

D-22.2.1

art. 2 lid 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-22.2.2

art. 2 lid 2art. 3art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-22.3.1

art. 2 lid 3art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-23

Warenwetbesluit honing

   

D-23.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.3

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.4

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.5

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.6

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.7

art. 2 lid 1art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.8

art. 2 lid 1art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.9

art. 2 lid 1art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.10

art. 2 lid 1art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.11

art. 2 lid 2art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.12

art. 2 lid 2art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.13

art. 2 lid 2art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.14

art. 2 lid 2art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.15

art. 2 lid 2art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.16

art. 2 lid 2art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.17

art. 2 lid 2art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.18

art. 2 lid 2art. 13 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.19

art. 2 lid 2art. 13 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.20

art. 2 lid 2art. 13 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.21

art. 2 lid 2art. 13 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.22

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-23.23

art. 2 lid 4art. 15 lid 1, onder d

€ 525,–

€ 1050,–

D-26

Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding

   

D-26.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.1.3

art. 2 lid 1art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.1.4

art. 2 lid 1art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.1.5

art. 2 lid 1art. 11 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.2.1

art. 2 lid 2art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.1

art. 2 lid 3art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.2

art. 2 lid 3art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.3

art. 2 lid 3art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.4

art. 2 lid 3art. 5art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.5

art. 2 lid 3art. 5art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.6

art. 2 lid 3art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.7

art. 2 lid 3art. 5art 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.8

art. 2 lid 3art. 5art 7art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.9

art. 2 lid 3art. 5art. 7 lid 2art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.10

art. 2 lid 3art. 7 lid 1art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.3.11

art. 2 lid 3art. 7 lid 2art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.4.1

art. 2 lid 4art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.4.2

art. 2 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Zuigelingenvoeding 2007

   

D-26.5

art. 2 lid 1 jo.

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.6

art. 2 lid 3 jo.

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.7

art. 2 lid 5 jo.

art. 2, 3 en 4

€ 1050,–

€ 2100,–

   

Warenwetregeling Babyvoeding

   

D-26.8.1

art. 2 lid 1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.8.2

art. 2 lid 1

art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.8.3

art. 2 lid 1

art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.8.4

art. 2 lid 1

art. 3a

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.9.1

art. 2 lid 3

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.9.2

art. 2 lid 3

art. 5a

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.9.3

art. 2 lid 3

art. 5b

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.9.4

art. 2 lid 3

art. 5c

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.9.5

art. 2 lid 3

art. 5d

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.9.6

art. 2 lid 3

art. 5e

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.9.7

art. 2 lid 3

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

   

D-26.10.1

art. 2 lid 1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.10.2

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.11.1

art. 2 lid 3

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.11.2

art. 2 lid 3

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.11.3

art. 2 lid 3

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.11.4

art. 2 lid 3

art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.11.5

art. 2 lid 3

art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

   

D-26.12.1

art. 2 lid 1

art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.12.2

art. 2 lid 1

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.12.3

art. 2 lid 1

art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.12.4

art. 2 lid 1

art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.12.5

art. 2 lid 1

art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.12.6

art. 2 lid 1

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.12.7

art. 2 lid 1

art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.13.1

art. 2 lid 3

art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-26.13.2

art. 2 lid 3

art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-27

Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007

   
 

>> D-26.5 t/m D-26.7.

   

D-28

Warenwetregeling Babyvoeding

   
 

>>D-26.8.1 e.v.

   

D-29

Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

   
 

>>D-26.10.1 e.v.

   

D-30

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

   
 

>>D-26.12.1 e.v.

   

D-32

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

   

D-32.1.1

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-32.1.2.

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-32.2.1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-34

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

   

D-34.1

art. 2art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-35

Warenwetbesluit suikers

   

D-35.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.2

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.3

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.4

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.5

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.6

art. 2 lid 1art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.7

art. 2 lid 1art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.8

art. 2 lid 1art. 9 lid 2 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.9

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.10

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

   
 

art. 9 lid 2 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.11

art. 2 lid 1art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.12

art. 2 lid 1art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.1.13

art. 2 lid 1art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.2.1

art. 2 lid 2art. 14 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.2.2

art. 2 lid 2art. 14 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

D-35. 3.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.3.2

art. 2 lid 3art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.3.3

art. 2 lid 3art. 8 lid 2 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.3.4

art. 2 lid 3art. 8 lid 2 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.3.5

art. 2 lid 3art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-35.3.6

art. 2 lid 3art. 10 lid 2

   
 

art. 9 lid 2 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

D-37

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

   

D-37.1.1

art. 2 lid 1art. 3 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.2

art. 2 lid 1art. 3 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.3

art. 2 lid 1art. 3 onder c

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.4

art. 2 lid 1art. 3 onder d

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.5

art. 2 lid 1art. 3 onder e

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.6

art. 2 lid 1art. 4 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.7

art. 2 lid 1art. 4 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.8

art. 2 lid 1art. 4 onder c

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.9

art. 2 lid 1art. 4 onder d

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.10

art. 2 lid 1art. 4 onder e

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.11

art. 2 lid 1art. 5 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.12

art. 2 lid 1art. 5 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.13

art. 2 lid 1art. 5 onder c

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.14

art. 2 lid 1art. 5 onder d

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.15

art. 2 lid 1art. 5 onder e

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.16

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.17

art. 2 lid 1art. 6 lid 2

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.18

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.19

art. 2 lid 1art. 7 lid 2

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.20

art. 2 lid 1art. 8 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.21

art. 2 lid 1art. 8 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.22

art. 2 lid 1art. 8 onder c

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.23

art. 2 lid 1art. 8 onder d

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.24

art. 2 lid 1art. 8 onder e

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.25

art. 2 lid 1art. 8 onder f

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.26

art. 2 lid 1art. 8 onder g

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.27

art. 2 lid 1art. 8 onder h

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.28

art. 2 lid 1art. 8 onder i

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.29

art. 2 lid 1art. 9

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.30

art. 2 lid 1art. 10

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.31

art. 2 lid 1art. 11

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.32

art. 2 lid 1art. 12

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.33

art. 2 lid 1art. 13

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.34

art. 2 lid 1art. 14

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.35

art. 2 lid 1art. 15

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.36

art. 2 lid 1art. 16

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.37

art. 2 lid 1art. 17

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.38

art. 2 lid 1art. 18

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.39

art. 2 lid 1art. 19

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.1.40

art. 2 lid 1art. 20

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.2

art. 2 lid 2art. 21

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.3.1

art. 2 lid 3art. 22 lid 1 onder a

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.3.2

art. 2 lid 3art. 22 lid 1 onder b

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.3.3

art. 2 lid 3art. 22 lid 3

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-37.3.4

art. 2 lid 3art. 23

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38

Warenwetbesluit Verpakte waters

   

Omschrijving van de overtreding

Boetebedrag per categorie

I

II

D-38.1.1

art. 2 lid 1 jo. art. 5

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.1.2

art. 2 lid 1 jo. art. 6

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.1.3

art. 2 lid 1 jo. art. 8 lid 3

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.2.1

art. 2 lid 2

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.3.1

art. 2 lid 3 jo. art. 8 lid 1

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.3.2

art. 2 lid 3 jo. art. 8 lid 2

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.3.3

art. 2 lid 3 j°. art. 8 lid 4

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.4.1

art. 2 lid 4 jo. art. 9 lid 1

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.4.2

art. 2 lid 4 jo. art. 9 lid 2

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.4.3

art. 2 lid 4 jo. art. 10 lid 3

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.5.1

art. 2 lid 5 jo. art. 9 lid 1

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.5.2

art. 2 lid 5 jo. art. 10 lid 1

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.5.3

art. 2 lid 5 jo. art. 10 lid 2

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.5.4

art. 2 lid 5 jo. art. 10 lid 4

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.5.5

art. 2 lid 5 jo art. 10 lid 5

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.6.1

art. 2 lid 7 jo. art. 4 lid 3

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-38.7.1

art. 2 lid 8 jo. art. 4 lid 3

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-39

Warenwetbesluit Visserijprodukten, slakken en kikkerbillen

Warenwetregeling Visserijprodukten, tweekleppige weekdieren, slakken en kikkerbillen

   

D-39.0.0

art. 2 lid 1art. 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-39.1.58

art. 2 lid 3art. 9d lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-39.1.59

art. 2 lid 3art. 9d lid 2

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-39.1.60

art. 2 lid 6art. 8 lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-39.1.61

art. 2 lid 6art. 8 lid 2

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-39.1.62

art. 2 lid 11

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-41

Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten

   

D-41.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.1.1a

art. 2 lid 1art. 3a

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.1.1b

art. 2 lid 1art. 3b

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.1.2

art. 2 lid 1art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.1.3

art. 2 lid 1art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.2.1a

art. 2 lid 7

€ 525,–,-

€ 1050,-

   

Warenwetregeling Gehakt vlees en vleesbereiding

   

D-41.2.5a

art. 2 lid 2art. 3a

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.3.1

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.4.1

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.5.1

art. 2 lid 5art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.5.2

art. 2 lid 5art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.5.3

art. 2 lid 5art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.5.4

art. 2 lid 5art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.5.5

art. 2 lid 5art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.5.6

art. 2 lid 5art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.5.7

art. 2 lid 5art. 11 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-41.6.1

art. 2 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-43

Warenwetbesluit Zuivel

   

D-43.3.4

art. 2 lid 3art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.3.5

art. 2 lid 3art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.3.6

art. 2 lid 3art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.3.7

art. 2 lid 3art. 12a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.3.8

art. 2 lid 3art. 12a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.4

art. 2 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.5

art. 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.6

art. 2 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.1

art. 2 lid 7art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.2

art. 2 lid 7art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.3

art. 2 lid 7art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.4

art. 2 lid 7art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.5

art. 2 lid 7art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.6

art. 2 lid 7art. 12 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.7

art. 2 lid 7art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.8

art. 2 lid 7art. 14 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.9

art. 2 lid 7art. 14 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.10

art. 2 lid 7art. 15

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.11

art. 2 lid 7art. 16 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.12

art. 2 lid 7art. 16 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.7.13

art. 2 lid 7art. 17

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.8

art. 2 lid 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.2

art. 2 lid 9art. 8 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.3

art. 2 lid 9art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.4

art. 2 lid 9art. 10 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.5

art. 2 lid 9art. 10 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.6

art. 2 lid 9art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.7

art. 2 lid 9art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.8

art. 2 lid 9art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.9

art. 2 lid 9art. 12 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.9.10

art. 2 lid 9art. 13 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.10

art. 2 lid 10

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.11

art. 2 lid 11

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Zuivelbereiding

   
   

Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

   

D-43.16.1

art. 2 lid 4

art. 3 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.16.2

art. 2 lid 4

art. 3 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.16.3

art. 2 lid 4

art. 3 onder c

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.1

art. 2 lid 7

art. 4 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.2

art. 2 lid 7

art. 4 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.3

art. 2 lid 7

art. 4 onder c

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.4

art. 2 lid 7

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.5

art. 2 lid 7

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.6

art. 2 lid 7

art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.7

art. 2 lid 7

art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.8

art. 2 lid 7

art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.9

art. 2 lid 7

art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.10

art. 2 lid 7

art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.11

art. 2 lid 7

art. 12

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.12

art. 2 lid 7

art. 13 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.17.13

art. 2 lid 7

art. 14

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.18.1

art. 2 lid 9

art. 15 lid 1 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.18.2

art. 2 lid 9

art. 15 lid 1 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.18.3

art. 2 lid 9

art. 16 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.18.4

art. 2 lid 9

art. 16 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Melkeiwitten (caseïne en caseïnaten)

   

D-43.19.1

art. 2 lid 3

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.20.1

art. 2 lid 7

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.20.2

art. 2 lid 7

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.20.3

art. 2 lid 7

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.21.1

art. 2 lid 9

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.21.2

art. 2 lid 9

art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.21.3

art. 2 lid 9

art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.21.4

art. 2 lid 9

art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Kaaskorstbedekkings- middelen

   

D-43.22.1

art. 2 lid 3

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.22.2

art. 2 lid 3

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.22.3

art. 2 lid 3

art. 2a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-43.22.4

art. 2 lid 3

art. 2a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-45

Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003

   
 

>>D-43.16.1 e.v.

   

D-46

Warenwetregeling Melkeiwitten (caseïne en caseïnaten)

   
 

>>D-43.19.1 e.v.

   

D-47

Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen

   
 

>>D-43.22.1 e.v.

   

D-49

Wijzigingswet 1988 Warenwet

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

   

D-49.1

art. II lid 2 j°

art. 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-49.1.1

art. II lid 2 j°

art. 1a

€ 525,–

€ 1050,–

D-49.2

art. II lid 2 j°

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-49.3

art. II lid 2 j°

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-50

Warenwetbesluit Aroma's

   

D-50.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.1.3

art. 2 lid 1art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.1

art. 2 lid 2art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.2

art. 2 lid 2art. 8 lid 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.3

art. 2 lid 2art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.4

art. 2 lid 2art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.5

art. 2 lid 2art. 10

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.6

art. 2 lid 2art. 11 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.7

art. 2 lid 2art. 11 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.8

art. 2 lid 2art. 11 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.2.9

art. 2 lid 2art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.3.1

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.4.1

art. 2 lid 4art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.5.1

art. 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Stoffen in aroma's

   

D-50.4.2

art. 2 lid 4art. 4 lid 3

art. 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-50.4.3

art. 2 lid 4art. 4 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-51

Warenwetregeling Stoffen in aroma's

   
 

>>D-51.4.2

   

D-57

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

   

D-57.1

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-57.2

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-57.3.1

art. 2 lid 3art. 3a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-57.3.2

art. 2 lid 3art. 3a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-57.3.3

art. 2 lid 3art. 3a lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-57.4

art. 2 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-58

Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen

   

D-58.1.1

art. 2 lid 1art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-58.1.3

art. 2 lid 1art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-58.1.4

art. 2 lid 1art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-58.2.1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-60

Warenwetbesluit Zoetstoffen

   

D-60.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen

   

D-60.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

art. 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.1.3

art. 2 lid 1art. 3 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.1.4

art. 2 lid 1art. 4 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

   

D-60.1.6

art. 2 lid 1art. 4 lid 3

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.1.7

art. 2 lid 1art. 4 lid 3

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.2.1

art. 2 lid 2art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.2.2

art. 2 lid 2art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.2.3

art. 2 lid 2art. 6 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.2.4

art. 2 lid 2art. 6 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.2.5

art. 2 lid 2art. 6 lid 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.3.1

art. 2 lid 3art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.4.1

art. 2 lid 4art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.4.2

art. 2 lid 4art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.4.3

art. 2 lid 4art. 9 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.4.4

art. 2 lid 4art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-60.5.1

art. 2 lid 5art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-61

Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen

   
 

>>D-61.1.3

   

D-62

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

   
 

>>D-61.1.6 ev.

   

D-63

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

   

D-63.1.5

art. 2 lid 1art. 5a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.6

art. 2 lid 1art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.7

art. 2 lid 1art. 7 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.8

art. 2 lid 1art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.9

art. 2 lid 1art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.10

art. 2 lid 1art. 8 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.11

art. 2 lid 1art. 8 lid 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.12

art. 2 lid 1art. 9 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.13

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.14

art. 2 lid 1art. 11

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.14a

art. 2 lid 1art. 11a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.15

art. 2 lid 1art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.16

art. 2 lid 1art. 12 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.17

art. 2 lid 1art. 13

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.18

art. 2 lid 1art. 15 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.1.21

art. 2 lid 1art. 17 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.2.1

art. 2 lid 2art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.2.2

art. 2 lid 2art. 9 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.3.1

art. 2 lid 4art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.3.1a

art. 2 lid 4 jo. art. 12 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.3.1b

art. 2 lid 5art. 11a lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.4.1

art. 2 lid 5art. 15 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.4.1a

art. 2 lid 8art. 4a lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.4.1b

art. 2 lid 8art. 4a lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.4.1c

art. 2 lid 9

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.4.1d

art. 2 lid 10

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.4a.1

art. 2 lid 11

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.4a.2

art. 2 lid 12

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.5.1

art. 2 lid 13

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.5.2

art. 2 lid 14

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.5.3

art. 2 lid 15

€ 525,–,-

€ 1050,-

   

Warenwetregeling Extractiemiddelen

   

D-63.6.1

art. 2 lid 1

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.6.2

art. 2 lid 1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.6.3

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.6.4

art. 2 lid 6

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.6.5

art. 2 lid 6

art. 4a

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen

   

D-63.7.1

art. 2 lid 1

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.7.2

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.7.3

art. 2 lid 1

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.7.4

art. 2 lid 1

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.7.6

art. 2 lid 2

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.7.7

art. 2 lid 5

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.7.8

art. 2 lid 5

art. 7 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

   

D-63.8.1

art. 2 lid 1

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.8.2

art. 2 lid 1

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.8.3

art. 2 lid 1

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.8.5

art. 2 lid 1

art. 7

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.8.6

art. 2 lid 1

art. 8

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.8.7

art. 2 lid 1

art. 9

€ 525,–

€ 1050,–

 

>>D-63.5.1 e.v.

   
       
   

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

   

D-63.9.1

art. 2 lid 1 jo.

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.9.2

art. 2 lid 1 jo

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.9.3

art. 2 lid 3 jo

art. 1 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-63.9.4

art. 2 lid 3 jo

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-65

Warenwetregeling Extractiemiddelen

   
 

>>D-63.6.1 e.v.

   

D-66

Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen

   
 

>>D-63.7.1 e.v.

   

D-67

Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen

   
 

>>D-63.8.1 e.v.

   

D-68

Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

   
 

>> D-63.9.1 e.v.

   

D-69

Warenwetbesluit Doorstraalde waren

   

D-69.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.1.2

art. 2 lid 1 art. 3 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.1.3

art. 2 lid 1art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.1.4

art. 2 lid 1art. 4 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.1.5

art. 2 lid 1art. 5 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.1.6

art. 2 lid 1 art. 5 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.1.7

art. 2 lid 1art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.1.8

art. 2 lid 1art. 6 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.2.1

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.2.2

art. 2 lid 2art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.3.1

art. 2 lid 3art. 10 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.4.1

art. 2 lid 4art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.4.2

art. 2 lid 4art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.4.3

art. 2 lid 4art. 8 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.4.4

art. 2 lid 4art. 9 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-69.4.5

art. 2 lid 4art. 9 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-70

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

   

D-70.1.1

art. 2art. 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-70.2.1

art. 2art. 4 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-70.3.1

art. 2art. 4 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-70.4.1

art. 2art. 4 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-70.5.1

art. 2art. 5 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-70.6.1

art. 2art. 5 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-70.7.1

art. 2art. 5 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-70.8.1

art. 2art. 6 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-70.9.1

art. 2art. 6 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71

Warenwetbesluit koffie- en cichorei-extracten

   

D-71.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.1.2

art. 2 lid 1art. 3 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.1.3

art. 2 lid 1art. 3 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.1.4

art. 2 lid 1art. 3 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.1.5

art. 2 lid 1art. 3 lid 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.1.6

art. 2 lid 1art. 4 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.1.7

art. 2 lid 1art. 4 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.1

art. 2 lid 2art. 5 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.2

art. 2 lid 2art.5 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.3

art. 2 lid 2art. 5 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.4

art. 2 lid 2art.5 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.5

art. 2 lid 2art.6 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.6

art. 2 lid 2art.6 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.7

art. 2 lid 2art.6 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.8

art. 2 lid 2art.6 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.9

art. 2 lid 2art.6 lid 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.10

art. 2 lid 2art.6 lid 6

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.11

art. 2 lid 2art.6 lid 7

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.12

art. 2 lid 2art.6 lid 8

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.2.13

art. 2 lid 2art.6 lid 9

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-71.3.1

art. 2 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72

Warenwetbesluit Cacao- en chocolade

   

D-72.1.1

art. 2 lid 1 art. 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.2

art. 2 lid 1art. 6

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.3

art. 2 lid 1art. 7

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.4

art. 2 lid 1art. 8

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.5

art. 2 lid 1art. 9

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.6

art. 2 lid 1art. 10

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.7

art. 2 lid 1art. 11 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.8

art. 2 lid 1art. 12 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.9

art. 2 lid 1art. 13

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.10

art. 2 lid 1art. 14

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.11

art. 2 lid 1art. 15

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.12

art. 2 lid 1art. 16

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.13

art. 2 lid 1art. 17

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.14

art. 2 lid 1art. 18

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.15

art. 2 lid 1art. 20 onder a

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.16

art. 2 lid 1art. 20 onder b

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.17

art. 2 lid 1art. 20 onder f 1°

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.18

art. 2 lid 1 j° art. 20 onder f 2°

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.1.19

art. 2 lid 1art. 20 onder f 3°

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.2.1

art. 2 lid 2art. 11 lid 2 sub a

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.2.2

art. 2 lid 2art. 11 lid 2 sub b

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.2.3

art. 2 lid 2art. 11 lid 2 sub c

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.2.4

art. 2 lid 2art. 12 lid 2 sub a

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.2.5

art. 2 lid 2art. 12 lid 2 sub b

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.2.6

art. 2 lid 2art. 12 lid 2 sub c

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.2.7

art. 2 lid 2art. 12 lid 3 sub a

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.2.8

art. 2 lid 2art. 12 lid 3 sub b

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.3.1

art. 2 lid 3art. 19

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.3.2

art. 2 lid 3art. 20 onder c

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.3.3

art. 2 lid 3art. 20 onder d

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-72.3.4

art. 2 lid 3art. 20 onder e

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-73

Warenwetbesluit Vruchtensappen

I

II

         

D-73.1.1

art. 2 lid 1art. 3

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.2

art. 2 lid 1art. 4

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.3

art. 2 lid 1art. 5

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.4

art. 2 lid 1art. 6

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.5

art. 2 lid 1art. 7

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.6

art. 2 lid 1art. 8

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.7

art. 2 lid 1art. 8

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.8

art. 2 lid 1art. 9 lid 2

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.9

art. 2 lid 1art. 10 lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.10

art. 2 lid 1art. 10 lid 2

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.11

art. 2 lid 1art. 11

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.12

art. 2 lid 1art. 12

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.13

art. 2 lid 1art. 13

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.14

art. 2 lid 1art. 14

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.15

art. 2 lid 1art. 15 lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.1.16

art. 2 lid 1art. 15 lid 2

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.2

art. 2 lid 2art. 15 lid 3

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.3.1

art. 2 lid 3art. 16 lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.3.2

art. 2 lid 3art. 16 lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.3.3

art. 2 lid 3art. 17 lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.3.4

art. 2 lid 3art. 17 lid 2

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.3.5

art. 2 lid 3art. 18 lid 1

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.3.6

art. 2 lid 3art. 18 lid 3

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.3.7

art. 2 lid 3art. 18 lid 3

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-73.3.8

art. 2 lid 3art. 19 lid 2

 

€ 525,–,-

€ 1050,-

D-74

Warenwetbesluit voedingssupplementen

   

D-74.1.1

art. 2 lid 1art. 3 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.1.2

art. 2 lid 1art. 6 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.2

art. 2 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.3

art. 2 lid 3art. 5

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.4.1

art. 2 lid 4art. 6 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.4.2

art. 2 lid 4art. 6 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.4.3

art. 2 lid 4art. 6 lid 3

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.4.4

art. 2 lid 4art. 7 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.4.5

art. 2 lid 4art. 7 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

         
 

Warenwetregeling voedingssupplementen

   

D-74.5

art. 2 lid 1art. 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-74.6

art. 2 lid 4art. 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

         

D-75

Warenwetregeling voedingssupplementen

 

>>D-74.5 en D-74.6

   

D-76

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

D-76.1.1

art. 2 lid 1 j° art. 4.2 van Vo. (EG) 852/2004 j° bijl. II hfdst. I.1 van Vo. (EG) 852/2004

€ 1050,–

€ 2100,–

D-76.1.2

art. 2 lid 1 j° art. 4.2 van Vo. (EG) 852/2004 j° bijl. II hfdst. IX.4 eerste volzin van Vo. (EG) 852/2004

€ 1050,–

€ 2100,–

D-76.1.3

art. 2 lid 1 overig

€ 525,–

€ 1050,–

D-76.2

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-76.3

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-76.4.1

art. 2 lid 4 j° art. 8 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-76.4.2

art. 2 lid 4 j° art. 8 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-77

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

D-77.1

art. 2 lid 1

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.2

art. 2 lid 2

 

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.4

art. 2 lid 4

 

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

   

D-77.5.1

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.2

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.3

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.4

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.5

art. 2 lid 5 jo.

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.6

art. 2 lid 5 jo.

art. 4

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.7

art. 2 lid 5 jo.

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.8

art. 2 lid 5 jo.

art. 6

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008

   

D-77.5.9

art. 2 lid 5 jo.

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

   

D-77.5.10

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 onder a

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.11

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 onder b

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.12

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 onder c

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.13

art. 2 lid 5 jo.

art. 3

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.14

art. 2 lid 5 jo.

art. 4 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.15

art. 2 lid 5 jo.

art. 5

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.16

art. 2 lid 5 jo.

art. 6 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.17

art. 2 lid 5 jo.

art. 6 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009

   

D-77.5.18

art. 2 lid 5 jo.

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

   

D-77.5.19

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 1

€ 525,–

€ 1050,–

D-77.5.20

art. 2 lid 5 jo.

art. 2 lid 2

€ 525,–

€ 1050,–

   

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008

   

D-77.5.21

art. 2 lid 5 jo.

art. 2

€ 525,–

€ 1050,–

D-78

Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen

     
 

>> D-77.5.1 e.v.

     

D-79

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008

     
 

>> D-77.5.9

     

D-80

Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

     
 

>> D-77.5.10 e.v.

     

D-81

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009

     
 

>> D-77.5.18

     

D-82

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

     
 

>> D-77.5.19 en D-77.5.20

     

D-83

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008

     
 

>> D-77.5.21.

     
Terug naar begin van de pagina