Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 09-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
    Artikelen: 5, 5a, 18

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
    Artikelen 1, 22

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-02-2014 Wijziging 11-02-2014 Stb. 2014, 77 11-02-2014 Stb. 2014, 77 Alg. 1
01-01-2006 Wijziging 22-08-2005 Stb. 2005, 427 22-08-2005 Stb. 2005, 427
01-01-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 512 23-11-2000 Stb. 2000, 512

Opmerkingen

  1. Artikel IV, eerste lid, van Stb. 2014/77 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven