Vreemdelingenbesluit 2000

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.80a

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2019)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  OntstaansbronInwerkingtreding
  Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
  Wijziging 22-03-2019 Stb. 2019, 125
  01-10-2017 Wijziging 26-06-2017 Stb. 2017, 286 26-06-2017 Stb. 2017, 287
  01-03-2016 Wijziging 17-02-2016 Stb. 2016, 86 17-02-2016 Stb. 2016, 86
  01-01-2015 Wijziging 16-10-2014 Stb. 2014, 404 16-10-2014 Stb. 2014, 404
  01-06-2013 Wijziging 24-07-2010 Stb. 2010, 307 24-04-2013 Stb. 2013, 165
  01-01-2013 Wijziging 25-09-2012 Stb. 2012, 432 13-10-2012 Stb. 2012, 519 Alg. 1
  Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 362 12-07-2012 Stb. 2012, 329 Inwtr. 2
  07-07-2012 Wijziging 29-06-2012 Stb. 2012, 308 29-06-2012 Stb. 2012, 309
  01-01-2007 Nieuw 05-12-2006 Stb. 2006, 645 05-12-2006 Stb. 2006, 645

  Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het tweede lid, onderdeel e (nieuw), een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)

  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.2)

  Terug naar begin van de pagina