Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

  1. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
    Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36196
01-01-2022 Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586
01-10-2017 Wijziging 23-06-2017 Stb. 2017, 285 34584 26-06-2017 Stb. 2017, 287 Alg. 1
29-03-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 110 33581 18-12-2013 Stb. 2014, 110 Alg. 2
01-01-2013 Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 430 33086 13-10-2012 Stb. 2012, 519
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 625 30308 05-12-2006 Stb. 2006, 645
01-12-2006 Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 584 30567 23-11-2006 Stb. 2006, 584
01-04-2001 Wijziging 22-03-2001 Stb. 2001, 141 27585 22-03-2001 Stb. 2001, 142
Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

  1. Artikel VI van Stb. 2017/285 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel III van Stb. 2014/110 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven