Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 09-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

  1. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
    Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586 Alg. 1
01-01-2017 Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
21-09-2013 Wijziging 11-09-2013 Stb. 2013, 347 33286 11-09-2013 Stb. 2013, 347
01-06-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 258 31549 24-04-2013 Stb. 2013, 165
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052 24-04-2013 Stb. 2013, 165 Alg. 2
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 625 30308 05-12-2006 Stb. 2006, 645
15-03-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 28 29700 14-02-2006 Stb. 2006, 75
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

  1. Artikel 54 van Stb. 2021/38 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging, zie voor de wijzigingen artikel XIIc van Stb. 2020/496.1)
  2. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel i toe.2)
Naar boven