Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassing legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingsbesluit categorieën andere minderjarigen Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 1
 3. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020
  Bijlage: II
 5. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikel: 6a
 6. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 3
 7. Besluit inburgering 2021
  Artikelen: 2.2, 6.3
 8. Besluit modern migratiebeleid
  Artikelen: IX, XI
 9. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 3
 10. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 3
 11. Besluit tijdelijk onderdak in hotels en andere accommodaties
  Artikel: 1
 12. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 20
 13. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Artikelen: 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 7.1
 14. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Bijlage: bijlage
 15. Besluit verlening bevoegdheid aan COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 2005
  Artikel: 1
 16. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 265e
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 18. Participatiewet
  Artikel: 41
 19. Paspoortbesluit
  Artikelen: 2.6, 2.9
 20. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikel: 14
 21. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 15a
 22. Regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19
  Artikel: 3
 23. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 7
 24. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties brandweerpersoneel
  Artikelen: 3, 6
 25. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties politiepersoneel
  Artikelen: 3, 6
 26. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur
  Artikel: 3
 27. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen
  Artikelen: 4, 8
 28. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel
  Artikelen: 3, 7
 29. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikelen: 4, 8
 30. Regeling inburgering
  Artikel: 1.2
 31. Regeling inburgering 2021
  Artikel: 1.2
 32. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Bijlage: I
 33. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 3, 7
 34. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 2
 35. Remigratieregeling
  Artikel: 4
 36. Sanctiewet 1977
  Artikel: 4
 37. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 38. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 2.1
 39. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 1.15a, 3.1, 3.20, 3.24a, 3.3, 3.33, 3.34, 3.34a, 3.34c, 3.34d, 3.34j, 3.51, 3.9, 6.6, 7.1a, 7.2c
 40. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.1, 3.4, 3.57, 3.58, 3.71, 3.88, 3.96
 41. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 42. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 43. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 44. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 2a, 2h, 2r, 2x, 8, 15, 16, 16a, 17, 17a, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 34, 39, 42, 44, 45b, 45h, 72, 76, 79, 83, 83c
 45. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1, 3, 4, 11, 12a
 46. Wet inburgering 2021
  Artikel: 1
 47. Wet modern migratiebeleid
  Artikel: XI
 48. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanscherping eisen gezinsmigratie)
  Artikel: IV
 49. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)
  Artikel: II
 50. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdzevenentwintigste wijziging)
  Artikel: III
 51. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 122a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3

 1. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
  Artikel 8

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 505 35680 29-11-2021 Stb. 2021, 609
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 128 33749 11-12-2013 Stb. 2014, 128 Alg. 1
01-06-2013 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052 24-04-2013 Stb. 2013, 165
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2014/128 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven