Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 77

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk XV

  1. Wetboek van Strafvordering
    Artikel 6:2:4
  2. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
    Artikelen 18, 6, 60, 80
  3. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
    Artikel 49e
Terug naar begin van de pagina