Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 23-11-2003.
Geldend van 23-11-2003 t/m 31-12-2003

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 23-11-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
    Artikelen: 2, 4, 4c, 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-11-2003)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2004 Intrekking-regeling 08-10-1997 Stcrt. 1997, 194 DJB/PJB-97.3808 08-10-1997
samen met
08-10-1997
samen met
08-10-2002
Stcrt. 1997, 194
samen met
Stcrt. 1997, 194
samen met
Stcrt. 2002, 196
Inwtr. 1
17-09-2000 Nieuwe-regeling 12-09-2000 Stcrt. 2000, 179 DJB/KO-2099811 12-09-2000 Stcrt. 2000, 179

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 1997/194 gesteld op 1 januari 2001.
    Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/179 gesteld op 1 januari 2003.1)

Annuleren

Naar boven