Staatsexamenbesluit VO

Geldend van 15-03-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 15-03-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. OCW-intrekkingsregeling 2008
 2. Regeling modellen diploma’s VO
 3. Regeling profielen vmbo

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Eindexamenbesluit VO
  Artikel: 48
 2. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 3. Staatsexamenbesluit VO
  Artikelen: 6, 25, 31a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
  Artikel 7
Terug naar begin van de pagina