Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Geraadpleegd op 08-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 17-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 09-12-2014 Stb. 2014, 520 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 359 08-10-2014 Stb. 2014, 359
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 238 19-06-2013 Stb. 2013, 238
01-01-2010 Wijziging 15-12-2009 Stb. 2009, 586 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 1
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 690 09-12-2005 Stb. 2005, 649 Inwtr. 2
29-12-2005 Wijziging 02-12-2005 Stb. 2005, 621 02-12-2005 Stb. 2005, 621
01-10-2004 Wijziging 18-08-2004 Stb. 2004, 434 18-08-2004 Stb. 2004, 434
26-07-2000 Nieuwe-regeling 08-07-2000 Stb. 2000, 307 08-07-2000 Stb. 2000, 307

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet toelating zorginstellingen in werking treedt.2)
Naar boven