Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 25-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Accountantsprotocol vervoerders 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Accountantsprotocol vervoerders 2017
    Tekst: tekst
  2. Wet personenvervoer 2000
    Artikel: 143

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456
01-01-2011 Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 208 32151 27-05-2010 Stb. 2010, 209
01-07-2005 Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 172 27639 09-12-2004 Stb. 2005, 172
01-01-2002 Wijziging 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 29-11-2001 Stb. 2001, 637
Naar boven