Wet personenvervoer 2000

Geraadpleegd op 25-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  29-06-2013 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 233 33184 13-12-2012 Stb. 2013, 233
  01-10-2011 Wijziging 26-05-2011 Stb. 2011, 289 32424 30-08-2011 Stb. 2011, 421
  01-01-2010 Wijziging 31-01-2008 Stb. 2008, 63 30959 23-11-2009 Stb. 2009, 506
  01-06-2003 Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003 Stb. 2003, 216 Inwtr. 1
  01-01-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564

  Opmerkingen

  1. Bij Stb. 2002/347 is in artikel 43 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)
  Naar boven