Wet personenvervoer 2000

Geldend van 31-12-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 31-12-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikelen: 2.1:1, 2.4:3
 2. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel ontheffing leer-werk-traject taxi
  Artikel: 1
 4. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 7a
 5. Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer
  Artikel: 1
 6. Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
  Artikel: 1
 7. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 8. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 11. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 12. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 13. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 14. Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi
  Artikel: 1
 15. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2019
  Artikel: 1
 16. Regeling voertuigen
  Artikelen: 5.2.73, 1.1, 3.14, 6.9
 17. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 33
 18. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 25c
 19. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: I

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina