Wet personenvervoer 2000

Geldend van 16-06-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 16-06-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

    Terug naar begin van de pagina