Wet personenvervoer 2000

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 72

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing Halt-feiten
  Artikel: 1
 2. Besluit personenvervoer 2000
  Artikelen: 6, 7, 7a, 52
 3. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 4. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 87, 98, 101

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina