Wet personenvervoer 2000

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit personenvervoer 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit personenvervoer 2000
  Artikelen: 6, 7, 7a, 31
 2. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 37, 66a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen 64, 67, 69a, 69d

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  Terug naar begin van de pagina