Wet personenvervoer 2000

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit Liberaliseringsrichtlijn

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina