Wet personenvervoer 2000

Geldend van 12-10-2011 t/m 05-06-2012

Wetstechnische informatie voor hoofdstukiii/paragraaf3/artikel58

Informatie geldend op 12-10-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet personenvervoer 2000
    Artikelen: 41, 109, 143

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

  1. Wet personenvervoer 2000
    Artikelen 64, 67, 69a, 69d

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

    Terug naar begin van de pagina