Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.11
 2. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 4. Besluit SUWI
  Artikel: 5.2b
 5. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 3
 6. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 7. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 8. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 13. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 14. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 15. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 16. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 17. Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Wet bescherming persoonsgegevens 2017
  Artikel: 1
 18. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 4
 19. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
  Bijlage: 1
 20. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 21. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 38
 22. Jeugdwet
  Artikelen: 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.4.6, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3.17
 23. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.2
 24. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 3.2
 25. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
  Artikel: 4
 26. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 27. Regeling inzage- en correctierecht UWV
  Artikelen: 1, 8
 28. Regeling inzage- en correctierecht Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikelen: 1, 8
 29. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 30. Reglement alcoholslotregister
  Artikel: 4
 31. Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009
  Artikel: 15
 32. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 33. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen College Bescherming Persoonsgegevens beleidsterrein Persoonsregistraties vanaf 1989
  Bijlage: College Bescherming Persoonsgegevens
 34. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 35. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 37, 38, 45, 46, 66
 36. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 38
 37. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 33c

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven