Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2016.
Geldend van 01-01-2016 t/m 09-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2016

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel CBP richtsnoeren informatieplicht basisscholen onderwijskundig rapport
  Tekst: tekst
 2. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp
  Artikel: 2
 3. Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang
  Artikel: 3
 4. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2015
  Artikelen: 4, 6
 5. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 6. Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 10
 7. Jeugdwet
  Artikelen: 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3.17
 8. Kadasterwet
  Artikel: 107a
 9. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.2
 10. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 3.2
 11. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 12. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 13. Regeling inzage- en correctierecht UWV
  Artikel: 1
 14. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 15. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 16. Reglement alcoholslotregister
  Artikel: 4
 17. Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009
  Artikel: 15
 18. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 19. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 20. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 4
 21. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 66
 22. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 9
 23. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 5.3.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
01-09-2001 Nieuwe-regeling 06-07-2000 Stb. 2000, 302 25892 05-07-2001 Stb. 2001, 337
Naar boven