Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 09-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 78

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
    Tekst: tekst
  2. Wet bescherming persoonsgegevens
    Artikelen: 66, 75

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 11

    Terug naar begin van de pagina