Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit identificatie en registratie van dieren
  Artikel 10
 2. Regeling identificatie en registratie van dieren
  Artikel 38kk
 3. Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
  Artikel 15e
 4. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel 1.8
Terug naar begin van de pagina