Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 09-02-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 51

Informatie geldend op 09-02-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels handhaving door het CBP

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingswet controleautoriteit ex artikel 37, verordening betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften
  Artikel: 1
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 49a
 3. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 4. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikel: 3
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 7. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 8. Goedkeuringswet DIS-Overeenkomst
  Artikel: 7
 9. Goedkeuringswet Overeenkomst ex artikel K.3 Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Trb. 1998, 174)
  Artikel: 3
 10. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 1.1
 11. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 1.1
 12. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM
  Artikel: 1
 13. Regeling bescherming persoonsgegevens V&W
  Artikel: 1
 14. Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009
  Artikel: 1
 15. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 16. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 17. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 61
 18. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Artikel: 120
 19. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 27
 20. Wet politiegegevens
  Artikelen: 1, 35

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 62
Terug naar begin van de pagina