Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 09-02-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 09-02-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing TBS bij vreemdelingen
  Bijlage: bijlage
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 162a
 3. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 4. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 5. Circulaire GBA en woonfraude
  Tekst: tekst
 6. Gaswet
  Artikel: 13b
 7. Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 11
 8. Kadasterwet
  Artikel: 107c
 9. Regeling bescherming persoonsgegevens V&W
  Bijlage: 2
 10. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 11. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 12. Regeling veteranenregistratie Defensie
  Artikel: 4
 13. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 14. Verordening erkenningsvoorwaarden voor stamboeken, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting (PVV) 2010
  Artikel: 14
 15. Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010
  Artikel: 4
 16. Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012
  Artikel: 6
 17. Verordening monitoring Leukose bij runderen (PVV) 2007
  Artikel: 6
 18. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
  Artikel: 4
 19. Verordening varkensleveringen (PVV) 2007
  Artikel: 25
 20. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikelen: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
 21. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 22. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 4
 23. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 3, 15, 26, 40
 24. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Wet op de parlementaire enquête 2008
  Artikel 40
Terug naar begin van de pagina