Wet bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 08-02-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-07-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI
  Artikel: 5.2b
 2. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 3. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 4. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 5. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 6. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 7. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 8. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 9. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 10. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 11. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 12. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
 13. Besluit registratie kinderopvang
  Artikel: 7
 14. Circulaire handleiding Wob en Wbp verzoeken
  Tekst: tekst
 15. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 38
 16. Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen
  Artikel: 4a
 17. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.2
 18. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie
  Artikel: 3.2
 19. Regeling bescherming persoonsgegevens V&W
  Artikelen: 2, 11
 20. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
  Artikel: 4
 21. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 5
 22. Regeling inzage- en correctierecht UWV
  Artikelen: 1, 8
 23. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 24. Registratieverordening HBD 2005
  Artikel: 14
 25. Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009
  Artikel: 15
 26. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 27. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen College Bescherming Persoonsgegevens beleidsterrein Persoonsregistraties vanaf 1989
  Bijlage: College Bescherming Persoonsgegevens
 28. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 29. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 37, 38, 45, 46
 30. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 38
 31. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 105
 32. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 33c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
  Artikel 7
 2. Circulaire handleiding Wob en Wbp verzoeken
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina