Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 01-09-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.9

Informatie geldend op 01-09-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling studiefinanciering 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Faillissementswet
  Artikel 299a
 2. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen 1.1, 10a.13, 10a.3, 12.14
 3. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel 18

Verwijzingen naar Paragraaf 6.1

 1. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen 10a.2, 12.1a0, 3.9, 6.19

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Aanhangig 35320
01-09-2015 Wijziging 21-01-2015 Stb. 2015, 50 34035 30-01-2015 Stb. 2015, 51 Inwtr. 1
01-01-2010 Wijziging 23-04-2009 Stb. 2009, 246 31790 08-06-2009 Stb. 2009, 247
01-01-2002 Wijziging 29-06-2000 Stb. 2000, 286 26873 29-06-2000 Stb. 2000, 286
01-09-2000 Wijziging 29-06-2000 Stb. 2000, 286 26873 29-06-2000 Stb. 2000, 286

Opmerkingen

 1. Is van toepassing ten aanzien van de deelnemer, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000 met ingang van 1 augustus 2015.1)

Terug naar begin van de pagina