Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 01-09-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.6

Informatie geldend op 01-09-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
    Artikelen 7.51f, 7.51g
  2. Wet studiefinanciering 2000
    Artikel 12.14

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-09-2015 Wijziging 21-01-2015 Stb. 2015, 50 34035 30-01-2015 Stb. 2015, 51 Inwtr. 1
01-09-2000 Wijziging 29-06-2000 Stb. 2000, 286 26873 29-06-2000 Stb. 2000, 286

Opmerkingen

  1. Is van toepassing ten aanzien van de deelnemer, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000 met ingang van 1 augustus 2015.1)

Terug naar begin van de pagina