Gaswet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
    Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Wijziging 17-06-2013
samen met
17-06-2013
Stb. 2013, 325
samen met
Stb. 2013, 326
29048
samen met
32839
Alg. 1
01-08-2014 Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 2
08-02-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 25-01-2012 Stb. 2012, 31 Alg. 3
01-07-2011 Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 130 31374 27-04-2011 Stb. 2011, 203
13-12-2006 Wijziging 20-11-2006
samen met
20-11-2006
Stb. 2006, 593
samen met
Stb. 2006, 594
30027
samen met
30433
24-11-2006 Stb. 2006, 621
01-07-2005 Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 326 29992 23-06-2005 Stb. 2005, 327
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 172 27639 09-12-2004 Stb. 2005, 172 Alg. 4
12-04-2005 Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 172 27639 09-12-2004 Stb. 2005, 172 Alg. 5
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 189 28851 09-12-2004 Stb. 2005, 172 Inwtr. 6
14-07-2004 Wijziging 01-07-2004 Stb. 2004, 328 29372 02-07-2004 Stb. 2004, 330 Inwtr. 7
01-07-2004 Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
10-08-2000 Nieuwe-regeling 22-06-2000 Stb. 2000, 305 26463 20-07-2000 Stb. 2000, 318

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/326. In Stb. 2013/325 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 november 2013.1)

  2. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)

  3. Abusievelijk is voor het eerste lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)

  4. De wijziging kan niet worden doorgevoerd.4)

  5. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 4 toe.5)

  6. Treedt volgens Stb. 2005/179 in werking op het tijdstip waarop de artikel III, onderdeel K, van de Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan) in werking treedt. 6)

  7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)

Terug naar begin van de pagina