Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.4.1

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Terug naar begin van de pagina