Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3.3

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 2b
 2. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:17
 3. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 4. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.1, 3.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Inkomensbesluit Waz
  Artikel 3
 2. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen 2.14, 2.4, 7.2, 7.8
 3. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 3
 4. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Hoofdstuk 3
 5. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 8
Terug naar begin van de pagina