Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 16-11-2011 t/m 30-06-2014

Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

Gelet op Artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Remigratiewet,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Tot minderheidsgroep als bedoeld in Artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de wet worden aangewezen:

  • a. personen met de Griekse, de Italiaanse, de ex-Joegoslavische, de Kaapverdische, de Marokkaanse, de Portugese, de Spaanse, de Tunesische en de Turkse nationaliteit en personen die in het bezit zijn geweest van genoemde nationaliteiten;

  • b. personen met de Surinaamse nationaliteit, personen die in het bezit zijn geweest van genoemde nationaliteit en personen met de Nederlandse nationaliteit die in Suriname zijn geboren;

  • c. personen die voorkomen of voorkwamen in het register, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet Rietkerk-uitkering;

  • d. vreemdelingen die in Nederland rechtmatig verblijf hebben of hebben gehad op grond van artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000 en personen die in het kader van gezinshereniging met een vreemdeling die in Nederland rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000 naar Nederland zijn gekomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Terug naar begin van de pagina