Subsidieplafond 2000 Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 31-12-1999 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2000 Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit:
De

Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina