Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 30-06-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
    Artikel 39

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2024 Wijziging 15-04-2024 Stb. 2024, 100 15-04-2024 Stb. 2024, 100 Alg. 1
01-09-2022 Wijziging 07-07-2022 Stb. 2022, 295 07-07-2022 Stb. 2022, 295 Alg. 2
01-01-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 639 15-12-2021 Stb. 2021, 639 Alg. 3
20-07-2015 Wijziging 10-07-2015 Stb. 2015, 294 10-07-2015 Stb. 2015, 294
01-02-2015 t/m 15-02-2014 Wijziging 29-01-2015 Stb. 2015, 35 29-01-2015 Stb. 2015, 35 Alg. 4
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 585 18-12-2013 Stb. 2013, 585 Alg. 5
01-10-2013 Wijziging 10-09-2013 Stb. 2013, 345 10-09-2013 Stb. 2013, 345 Alg. 6
01-09-2011 Nieuw 08-08-2011 Stb. 2011, 378 08-08-2011 Stb. 2011, 378 Alg. 7

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2024/100 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel IV van Stb. 2022/295 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel III van Stb. 2021/639 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Artikel IV, tweede lid, van Stb. 2015/35 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. Artikel II van Stb. 2013/585 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
  6. Artikel IV, tweede lid van Stb. 2013/345 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
  7. Artikel III van Stb. 2011/378 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.7)
Naar boven