Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 21-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststellig gewijzigde inkomensgrenzen Wet op de rechtsbijstand enz., en vaststelling normbedrag en bedrag voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 2. Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (2012)
 3. Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 4. Regeling normbedragen voorschotverlening 2008
 5. Regeling normbedragen voorschotverlening 2009
 6. Regeling normbedragen voorschotverlening 2010
 7. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 8. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 9. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2003 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 10. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2004 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 11. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2005 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 12. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 13. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 14. Regeling vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 15. Wijzigingsregeling Wet op de rechtsbijstand, enz. (wijziging inkomens- en vermogensgrenzen, eigen bijdragen en basisbedragen en vaststelling normbedrag en voorschot voor advocaten)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2017
  Artikel: 4
 2. Bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, enz., per 2018
  Artikel: 4
 3. Besluit vaststellig gewijzigde inkomensgrenzen Wet op de rechtsbijstand enz., en vaststelling normbedrag en bedrag voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 4
 4. Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikelen: 1, 2
 5. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2011 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 6. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2012 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 7. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand
  Artikel: 7
 8. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2013 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 september 2013
  Artikel: 7
 9. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2014 krachtens de Wet op de Rechtsbijstand, versie per 1 januari 2014
  Artikel: 7
 10. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2015
  Artikel: 7
 11. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2016
  Artikel: 7
 12. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2017
  Artikel: 7
 13. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2018
  Artikel: 7
 14. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019
  Artikel: 7
 15. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2019, versie 1.1 (per 1 juli 2019)
  Artikel: 7
 16. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.00
  Artikel: 7
 17. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2020, versie 1.1 (per 1 juli 2020)
  Artikel: 7
 18. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2021, versie 1.0
  Artikel: 7
 19. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2022, versie 1.00
  Artikel: 7
 20. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2023, versie 1.00
  Artikel: 7
 21. Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP
  Artikel: 3
 22. Regeling normbedragen voorschotverlening 2008
  Artikel: 1
 23. Regeling normbedragen voorschotverlening 2009
  Artikel: 1
 24. Regeling normbedragen voorschotverlening 2010
  Artikel: 1
 25. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II
  Artikel: 6
 26. Regeling toevoeging bijzondere curatoren
  Artikel: 6
 27. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 28. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 29. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2004 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 30. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2005 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 31. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 32. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 33. Regeling vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 34. Regeling wijziging normbedrag en bedrag van voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen ex Wet op de rechtsbijstand, enz.
  Artikel: II
 35. Wijzigingsregeling Wet op de rechtsbijstand, enz. (wijziging inkomens- en vermogensgrenzen, eigen bijdragen en basisbedragen en vaststelling normbedrag en voorschot voor advocaten)
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel 39

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2013 Wijziging 22-06-2011 Stb. 2011, 322 22-06-2011 Stb. 2011, 322
01-07-2012 Wijziging 22-06-2011 Stb. 2011, 322 22-06-2011 Stb. 2011, 322
01-07-2011 Wijziging 22-06-2011 Stb. 2011, 322 22-06-2011 Stb. 2011, 322
01-07-2010 Wijziging 14-06-2010 Stb. 2010, 234 14-06-2010 Stb. 2010, 234
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 267 25-06-2009 Stb. 2009, 266 Inwtr. 1
01-06-2008 Wijziging 19-05-2008 Stb. 2008, 170 19-05-2008 Stb. 2008, 170 Alg. 2
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.1)
 2. Artikel II van Stb. 2008/170 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven