Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
    Artikel: 22

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
    Artikel 39

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2022 Wijziging 07-07-2022 Stb. 2022, 295 07-07-2022 Stb. 2022, 295 Alg. 1
01-02-2015 t/m 15-02-2014 Wijziging 29-01-2015 Stb. 2015, 35 29-01-2015 Stb. 2015, 35 Alg. 2
01-10-2013 Wijziging 10-09-2013 Stb. 2013, 345 10-09-2013 Stb. 2013, 345 Alg. 3
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

  1. Artikel IV van Stb. 2022/295 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel IV, tweede lid, van Stb. 2015/35 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel IV, tweede lid van Stb. 2013/345 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)

Annuleren

Naar boven