Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling 2004 tot aanpassing van het basisbedrag en de vergoeding voor overige kosten op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 2. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 3. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2002 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 4. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2003 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 5. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2004 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 6. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2005 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 7. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2006 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 8. Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 9. Regeling wijziging normbedrag en bedrag van voorschot voor advocaten ex Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en bekendmaking gewijzigde inkomensgrenzen ex Wet op de rechtsbijstand, enz.
 10. Regeling wijziging vergoedingen rechtsbijstandverleners
 11. Wijzigingsregeling Wet op de rechtsbijstand, enz. (wijziging inkomens- en vermogensgrenzen, eigen bijdragen en basisbedragen en vaststelling normbedrag en voorschot voor advocaten)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 17-11-2021
samen met
13-12-2021
Stcrt. 2021, 47593
samen met
Stcrt. 2021, 50177
Alg. 1, Inwtr. 2
Wijziging 16-01-2004 Stb. 2004, 14
01-01-2024 Wijziging 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31627 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31627
01-01-2023 Wijziging 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34446 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34446
01-01-2022 Wijziging 13-12-2021 Stcrt. 2021, 50177 13-12-2021 Stcrt. 2021, 50177
01-01-2021 Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61809 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61809
Wijziging 27-08-2020 Stcrt. 2020, 46296 27-08-2020 Stcrt. 2020, 46296
01-01-2020 Wijziging 27-11-2019 Stcrt. 2019, 66519 27-11-2019 Stcrt. 2019, 66519
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 269 10-07-2019 Stb. 2019, 269
30-07-2019 t/m 01-01-2019 Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 269 10-07-2019 Stb. 2019, 269
01-01-2019 Wijziging 29-01-2015 Stb. 2015, 35 29-01-2015 Stb. 2015, 35
01-02-2015 Wijziging 29-01-2015 Stb. 2015, 35 29-01-2015 Stb. 2015, 35 Alg. 3
09-01-2014 t/m 01-01-2014 Wijziging 06-01-2013 Stcrt. 2014, 532 06-01-2013 Stcrt. 2014, 532
01-10-2013 Wijziging 10-09-2013 Stb. 2013, 345 10-09-2013 Stb. 2013, 345 Alg. 4
01-01-2013 Wijziging 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26952 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26952
01-01-2012 Wijziging 07-12-2011 Stb. 2011, 590 07-12-2011 Stb. 2011, 590
01-07-2011 Wijziging 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11391 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11391
01-07-2010 Wijziging 17-06-2010 Stcrt. 2010, 9974 17-06-2010 Stcrt. 2010, 9974
01-07-2009 Wijziging 15-06-2009 Stcrt. 2009, 10812 15-06-2009 Stcrt. 2009, 10812 Inwtr. 5
01-07-2008 Wijziging 26-06-2008 Stcrt. 2008, 126 26-06-2008 Stcrt. 2008, 126 Inwtr. 6
01-06-2008 Wijziging 19-05-2008 Stb. 2008, 170 19-05-2008 Stb. 2008, 170 Alg. 7
01-07-2007 Wijziging 16-06-2007 Stcrt. 2007, 121 16-06-2007 Stcrt. 2007, 121
01-07-2006 Wijziging 28-06-2006 Stcrt. 2006, 124 28-06-2006 Stcrt. 2006, 124
01-04-2006 Wijziging 20-03-2006 Stb. 2006, 160 20-03-2006 Stb. 2006, 160
01-07-2005 Wijziging 14-06-2005 Stcrt. 2005, 118 14-06-2005 Stcrt. 2005, 118
01-07-2004 Wijziging 25-06-2004 Stcrt. 2004, 123 25-06-2004 Stcrt. 2004, 123
23-01-2004 t/m 01-01-2004 Wijziging 16-01-2004 Stb. 2004, 14 16-01-2004 Stb. 2004, 14
24-07-2003 t/m 01-07-2003 Wijziging 11-07-2003 Stcrt. 2003, 138 11-07-2003 Stcrt. 2003, 138
01-07-2002 Wijziging 20-06-2002 Stcrt. 2002, 119 20-06-2002 Stcrt. 2002, 119
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stcrt. 2021/50177. In Stcrt. 2021/47593 was de inwerkingtreding voorzien voor 27 november 2021 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.1)
 2. De datum van inwerkingtreding in de publicatie ligt voor de datum van uitgifte.2)
 3. Artikel IV, tweede lid, van Stb. 2015/35 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. Artikel IV, tweede lid van Stb. 2013/345 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.5)
 6. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.6)
 7. Artikel II van Stb. 2008/170 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.7)
Naar boven