Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 21-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
    Artikel: 2
  2. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Dit besluit is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2022 Wijziging 07-07-2022 Stb. 2022, 295 07-07-2022 Stb. 2022, 295 Alg. 1
01-01-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 639 15-12-2021 Stb. 2021, 639 Alg. 2
15-08-2013 Wijziging 14-06-2013 Stb. 2013, 220 05-07-2013 Stb. 2013, 291 Alg. 3
15-11-2011 Wijziging 09-11-2011 Stb. 2011, 526 09-11-2011 Stb. 2011, 526
01-09-2011 Wijziging 08-08-2011 Stb. 2011, 378 08-08-2011 Stb. 2011, 378 Alg. 4
01-07-2010 Wijziging 14-06-2010 Stb. 2010, 234 14-06-2010 Stb. 2010, 234
03-04-2002 Wijziging 14-03-2002 Stb. 2002, 150 14-03-2002 Stb. 2002, 150
01-01-2000 Nieuwe-regeling 21-12-1999 Stb. 1999, 580 21-12-1999 Stb. 1999, 580

Opmerkingen

  1. Artikel IV van Stb. 2022/295 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel III van Stb. 2021/639 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikel II van Stb. 2013/220 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  4. Artikel III van Stb. 2011/378 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
Naar boven