Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2006

Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 58, eerste lid, van de Wet personenvervoer, en 156 van het Besluit personenvervoer;

Besluit:

Artikel 1

Het maximumtarief voor een rit per auto waarmee taxivervoer wordt verricht, bestaat uit de optelsom van:

 • a. € 5,12 dan wel, indien dat vervoer plaats vindt in een auto, ingericht voor het vervoer van vijf tot en met acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, of, ingericht voor het vervoer van een of meerdere personen, zittend in een rolstoel, € 8,33.

 • b. € 1,94 per kilometer dan wel, indien dat vervoer plaats vindt in een auto als bedoeld onder a, € 2,23 per kilometer, en

 • c. € 32,87 per uur van de rit dat de auto stil staat of zo langzaam rijdt dat de snelheid onder de omschakelsnelheid, bedoeld in artikel 1 van de IJkregeling taxameters, ligt, maar in ieder geval lager is dan 20,42 kilometer per uur.

Artikel 2

 • 1 Het tarief, bedoeld in artikel 73 van het Besluit personenvervoer 2000 wordt voor de consument duidelijk leesbaar getoond zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde. Aan dit vereiste wordt in ieder geval voldaan indien het tarief wordt getoond met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart waarvan het model overeenkomt met het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model A.

 • 2 Ten behoeve van het duidelijk kenbaar maken van de klachtenbehandeling, bedoeld in artikel 72a van het Besluit personenvervoer 2000 wordt voor de consument leesbaar getoond zowel in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht als aan de buitenzijde:

  • a. de naam en de vestigingsplaats van de vervoerder zoals deze zijn vermeld op de vergunning, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000 dan wel de naam en het telefoonnummer van de instantie waarmee de vervoerder is overeengekomen dat klachten over taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen;

  • b. het personenvervoernummer dat staat aangeven op de vergunning, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000;

  • c. het telefoonnummer van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, te weten: 0900-202 1881, en

  • d. het internetadres van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer, te weten: www.taxiklacht.nl.

  De gegevens over de klachtenbehandeling zijn in ieder geval duidelijk kenbaar, indien zij worden bekendgemaakt met gebruikmaking van een taxi-informatiekaart waarvan het model overeenkomt met het in de bijlage bij de regeling opgenomen model A of model B.

 • 3 Aan het eerste lid en tweede lid wordt eveneens voldaan indien naar het oordeel van de Minister van Verkeer en Waterstaat het tarief duidelijk leesbaar onderscheidenlijk de gegevens over de klachtenbehandeling duidelijk kenbaar zijn.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 1999

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, in verband met het stellen van nadere regels omtrent de kenbaarheid tarieven en klachtenbehandeling.

Model A

Bijlage 108877.png

Model B

Bijlage 108878.png
Terug naar begin van de pagina