Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2004

Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 58, eerste lid, van de Wet personenvervoer, en 156 van het Besluit personenvervoer;

Besluit:

Artikel 1

Het maximumtarief voor een rit per auto waarmee taxivervoer wordt verricht, bestaat uit de optelsom van:

  • a. € 5,12 dan wel, indien dat vervoer plaats vindt in een auto, ingericht voor het vervoer van vijf tot en met acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, of, ingericht voor het vervoer van een of meerdere personen, zittend in een rolstoel, € 8,33.

  • b. € 1,94 per kilometer dan wel, indien dat vervoer plaats vindt in een auto als bedoeld onder a, € 2,23 per kilometer, en

  • c. € 32,87 per uur van de rit dat de auto stil staat of zo langzaam rijdt dat de snelheid onder de omschakelsnelheid, bedoeld in artikel 1 van de IJkregeling taxameters, ligt, maar in ieder geval lager is dan 20,42 kilometer per uur.

Artikel 2

De door de vervoerder gehanteerde tarieven worden zowel van de buitenzijde van als binnenin de auto waarmee taxivervoer wordt verricht zodanig zichtbaar gemaakt, dat de reiziger voor en tijdens de rit daarvan kennis kan nemen.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 1999

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina