Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden

Geraadpleegd op 28-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2019.
Geldend van 16-07-2019 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 16-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-07-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-01-2000 Nieuwe-regeling 14-12-1999 Stcrt. 2000, 13 809711/99/DJI 14-12-1999 Stcrt. 2000, 13

Annuleren

Naar boven