Databankenwet

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 07-06-2021.
Geldend van 07-06-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor ARTIKEL IV

Informatie geldend op 07-06-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 07-06-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-07-1999 Nieuwe-regeling 08-07-1999 Stb. 1999, 303 26108 08-07-1999 Stb. 1999, 303
Naar boven