Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen

Geraadpleegd op 25-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-2021.
Geldend van 01-12-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen
    Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-12-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2021 Wijziging 15-11-2021 Stcrt. 2021, 47401 3639125 15-11-2021 Stcrt. 2021, 47401
01-07-2021 Wijziging 08-05-2021 Stcrt. 2021, 28357 3313234 08-05-2021 Stcrt. 2021, 28357 Alg. 1
15-06-1999 Nieuwe-regeling 02-06-1999 Stcrt. 1999, 128 726428/98/DJI 02-06-1999 Stcrt. 1999, 128

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is op het derde lid, onderdeel d, een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
    Artikel VIII van Stcrt. 2021/28357 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven