Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1999 (nadere vaststelling)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2002.]
Geldend van 09-05-1999 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1999

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 1999 in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 oktober negen gulden per passagier en in de periode van 1 november tot en met 31 december 1999 negen gulden en vijftig cent per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur-generaal Rechtshandhaving

,
voor deze,

A.M. van der Meer

Terug naar begin van de pagina