Remigratiewet

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 6b

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  2. Remigratiebesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Boetebesluit socialezekerheidswetten
    Artikelen: 1, 6b
  2. Remigratiewet
    Artikelen: 6ab, 6e, 6f

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

    Terug naar begin van de pagina