Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 24-11-1999 t/m 31-12-2007

Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Als merkteken als bedoeld in:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders (Stcrt. 1997, 185) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Als de dagtekening van die Staatscourant 15 april 1999 of een latere datum is, werkt zij terug tot en met 16 april 1999.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 april 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina